Om sidan | Juridisk friskrivning

AEB Software, Consultancy and Services Sverige


Baltzarsgatan 21 B
211 36 Malmö
Sverige 

Registererat i Bolagsverkets branschregister:
Organisationsnr. 516409-0085

Telefon +46 40 850 11
www.aeb.com/se
E-post info.se@aeb.com

Verkställande direktör: Matthias Kiess, Markus Meissner, Ted Roth

En del av AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH (huvudkontor)


Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart
Tyskland

Laga domstol: Stuttgart, HRB 84 31 
Momsregistreringsnr: DE 281 217 171
Verkställande direktærer: Matthias Kiess, Markus Meissner
Av tyska pressrättsliga skä (§ 55 RStV) bärs utgivaransvaret av: Matthias Kiess, Markus Meissner


Telefon +49 711 7 28 42 0
Fax +49 711 7 28 42 333 
E-post info@aeb.com 

 

 Varumärkesskydd

De registrerade företagen, övriga handelsnamn och varumärken som tillhær företagen AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH ("AEB GmbH") och AFI Solutions GmbH ("AFI GmbH") eller deras dotterbolag, och därtill alla nämnda produkter eller tjänster från dessa företag, namnen på dessa produkter eller tjänster eller deras respektive produktserier eller seriebeteckningar samt alla tillhörande systembeskrivningar eller dokumentation omfattas av dessa företags rättigheter, i synnerhet upphovsrätt och annat varumärkesskydd. Om du har frågor kan du vända dig via e-post till våra redaktörer.

 

 Övrig information om länkar

På denna sida finns externa länkar till andra webbplatser som referens. Vi kontrollerar löpande de länkar till tredje part som vi har på sidan. Det kan dock ändå förekomma att länkat innehåll hos tredje part flyttas, tas bort eller blir otillgängligt.
Eftersom utvecklingen av det länkade innehållet hos tredje part ligger utom vår kontroll frånskriver vi oss härmed uttryckligen från ansvar för detta innehåll. Innehållet och funktionen för tredje parts produkter och tjänster är helt och hållet dessas ansvar.

 

 Juridisk friskrivning

Regler för användning av dokument som finns på webbplatsen: Användning av dokument på denna webbplats är tillåten under följande villkor: (1) Dokumenten på webbplatsen får endast användas för information och i icke-kommersiella eller privata syften och får inte publiceras via datanätverk eller andra medier, och (2) dokumenten får inte ändras. Användning för alla andra syften är uttryckligen förbjuden enligt lag. Varje överträdelse medför rättsliga påföljder. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas eller spridas i någon form eller i något syfte utan uttryckligt medgivande från AEB GmbH.

 

Om dokument från tredje part som har publicerats på en webbplats används, mångfaldigas eller sprids måste även den ursprungliga upphovsrättsförklaringen finnas på alla kopior. All information på denna webbplats är lämnad av AEB GmbH och gäller "med reservation för eventuella fel". AEB GmbH förbehåller sig rätten att efter egen fri bedömning och utan skyldigheter göra förbättringar eller korrigeringar av eventuella felaktigheter eller brister som kan finnas i någon del av webbplatsen. Om du har frågor kan du vända dig via e-post till våra redaktörer.

På denna webbplats presenteras AEB GmbH och dess produkter och tjänster. Informationen på webbplatsen underhålls löpande.

Trots detta kan vi inte ta ansvar för att informationen, formuleringarna och giltigheten för lagar och regelverk som citeras är kompletta, korrekta och aktuella. Den aktuella officiellt publicerade versionen (vanligtvis i justitiedepartementets Bundesanzeiger eller Tysk Författningssamling) har alltid företräde i sådana fall.

 

 Riktighet och lagenlighet

Innehållets riktighet och lagenlighet för länkade webbplatser hos tredje part: Innehållet på webbplatser vi länkar till kontrolleras vid tidpunkten då länken skapas. Innehållet på sådana sidor är dock dynamiskt och kan ändras när som helst. Vi tar därför uttryckligen inget ansvar för innehållet på länkade webbplatser hos tredje part. Pressmeddelanden och elektroniskt publicerade tryckta medier lyder under de rättighetsanspråk och friskrivningsklausuler som anges i dessa.

 

© Copyright AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH 

Med ensamrätt.

 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com