Compliance i molnet

 


Läs mer om AEB´s molnbaserade Compliance lösningar. ASSIST4 är vår effektiva och kostnadsbesparande lösning, som hjälper små och medelstora företag att följa de relevanta regler och restriktioner, säkert, alltid up-to-date,  och tillgängligt överallt.

 
 
 
AEB Broschyr: ASSIST4 Compliance & Risk Management

Compliance & Risk Management broschyr

Myndigheter i länder runt om i världen har ett stort fokus på sanktioner, restriktioner och regler som gäller för handel. ASSIST4 hjälper dig att säkra dina processer och motverkar eventuella omedvetna brott med rättsliga konsekvenser som följd.

"Compliance" i den Globala Supply Chain världen innebär att följa relevanta regler och restriktioner - såsom embargon mot länder och individer. Antalet och omfattningen av sådana regler ökar över hela världen. ASSIST4 Compliance & Risk Management är det verktyg som håller dina affärstransaktioner säkra.

Jag vill spara tid och kostnader nu. Vänligen skicka mig denna broschyr.

 
 

 Övriga AEB compliance dokument

Whitepaper 'The 5 Most Common Myths About Export Controls’

 
AEB’s White Paper: Five Most Common Myths about Export Control.

Screening och exportkontroll är en viktig fråga om man vill följa internationella och nationella regelverk. Man måste handla lagligt och ansvarsfullt eftersom brott mot screening och exportkontroll kan resultera i handelsförbud, dryga böter och fängelsestraff för företagsledningen.

 
 
 

Success Story 'Albis Plastic GmbH'

 
AEB´s Success Story: ALBIS Plastic GmbH

Ett ledande företag inom distribution och tillverkning av termoplaster hanterar sin export snabbt och säkert tack vare ASSIST4. Handel med varor eller tjänster till /från länder måste redovisas enligt de bestämmelser som finns i respektive land, t.ex. att arkivera sina exportdeklarationer.

 
 
 
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com