Tullklarering med Export Filing: AGS - nederländska exportdeklarationer 

Nederl änderna är ett stort exportcentrum i EU. Den som vill anv ända detta nav för export måste skicka in en elektronisk tulldeklaration till AGS e-tullsystem. Export Filing: AGS från AEB är det perfekta verktyget för att automatisera och påskynda hela din tullprocess - för snabbare och smidigare tullklarering.

Från SEK 1.071 / månad

Fortsätt exportera till Storbritannien från Nederländerna

Brexit är klart - forts ätt exportera till Storbritannien från Nederl änderna

Om du exporterar varor till Storbritannien måste du l ämna in tulldeklarationer. Detta är resultatet av att Storbritannien och EU delades upp i två separata marknader den 1 januari 2021. Alla företag som handlar mellan Nederl änderna och Storbritannien står inför nya tullformaliteter och för ändringar i befintliga tullprocesser. Om du vill se till att dina exportdeklarationer alltid uppfyller de senaste exportkraven, Export Filing: AGS från AEB är den perfekta lösningen för dig.


Din direktlinje till nederlänska tullmyndigheten

Export Filing: AGS kommunicerar direkt med det nederl ändska AGS e-tullsystemet, vilket hj älper dig att skicka in exportdeklarationer, hantera export och återexport i både det normala och förenklade förfarandet. Du kan till och med generera de nödv ändiga T2L (F) -deklarationerna för transporter till specialterritorier eller genom tredjeland. Pappersarbete som exportföljedokument (uitvoergeleide documenten) eller godk ännande av exit (bevestiging van uitgaan) kan enkelt skrivas ut från exporttransaktionen eller vidarebefordras automatiskt via e-post. Export Filing: AGS är vid din sida hela  vägen i tullklareringprocessen.

Export Filing: AGS - skicka exportdeklarationer och få tullklarering

Din biljett till frihandel och tullrättigheter

Din biljett till frihandel och tullr ättigheter

Anv änd befintlig data för att snabbt skapa rörelsecertifikat som EUR. 1 och A.TR. Du kan till och med ladda ner en XML-fil som den nederl änska handelskammaren (Kamer van Koophandel (KvK)) kan anv ända för att generera ett elektroniskt ursprungsintyg.


NCTS ingår

Export Filing: AGS låter dig utnyttja det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS) - en v älsignelse för återexportörer och andra som behöver transportera icke tulldeklarerade varor. Skicka in transiteringsprocedurer, ta emot nödv ändigt medföljande dokument och skriv ut det - allt från det enda gr änssnittet för Export Filing: AGS.

Export Filing: AGS inklusive NCTS transiteringsförfarande

Export Filing: AGS inklusive portaviseringar

Containerdeklarationer ombord

Full containerlaster (FCL) som skickas genom hamnen i Rotterdam kr äver en förhandsanm älan till hamnmyndigheten i hamnkommunikationssystemet "Portbase". Export Filing: AGS extraherar automatiskt de data som behövs för hamnmeddelanden från tulldeklarationen - en sak mindre för dig att oroa dig för.


Kunder som redan använder Export Filing med AEB-programvara

 •  
  Rosenberger HF-Technik GmbH & Co KG
 •  
  Zumtobel Group AG
 •  
  Mann & Schröder GmbH
 •  
  Thales Deutschland GmbH
 •  
  OUTFITTERY GmbH

Clear and simple: our cloud solution pricing models

Basic

From 1.071 SEK/month

plus setup fee

250 export declarations/year
32,82 SEK for each additional export declaration


* Price on request

Business

From 4.148 SEK/month

plus setup fee

2.500 export declarations/year
18,51 SEK for each additional export declaration


 • Basic features
 • Exports from up to 3 countries
 • Transit procedures (NCTS Toegelaten Afzender (TA))
 • Port notifications (Portbase)
 • Reporting & Analytics*
 • Plug-in for SAP® (2.625 SEK/month)
 • Integration into other ERP systems*

* Price on request

Enterprise

From 21.504 SEK/month

plus setup fee

25.000 export declarations/year
10,32 SEK for each additional export declaration


 • Basic features
 • Exports from up to 5 countries
 • Transit procedures (NCTS Toegelaten Afzender (TA))
 • Port notifications (Portbase)
 • Reporting & Analytics*
 • Plug-in for SAP® (2.625 SEK/month)
 • Integration into other ERP systems*

* Price on request

Request an individual, non-binding quote

Frågor?

Hur snabbt kan jag komma igång med Export Filing: AGS?

Du kan komma igång med Export Filing: AGS på mycket kort tid. Du behöver inte ta hand om några prelimin ära formaliteter med tullmyndigheterna. Vill du integrera Exportera arkivering: AGS som ett plugin-program eller gr änssnitt till din IT-systemmiljö och processer? Eller behöver du utbildning för dina anst ällda i förv äg? Om så är fallet, se till att ge tillr äckligt med tid.

Hur lång tid tar det att integrera Export Filing: AGS i vårt befintliga system?

Det beror på vilket ERP-system du anv änder och omfattningen av önskad integration och automatisering. Beroende på dina speciella omst ändigheter kan programvaran integreras i dina processer inom några dagar. En AEB-expert hj älper dig g ärna.

Vilka alternativ erbjuder Export Filing: AGS för att integrera tullklarering i våra system och processer?

Export Filing: AGS kan adresseras via ett API (webbtj änst) och enkelt integreras av din egen IT-avdelning eller IT-systemleverantör. Det betyder att det är möjligt att l änka vanliga system som SAP®, Microsoft Dynamics, IFS, Infor eller proAlpha.

Är Export Filing: AGS certifierat av nederlänsk tull?

Ja, Export Filing: AGS har naturligtvis certifierats av nederl änsk tull.

Vad händer om tullkraven ändras?

Så snart ändringar från tullmyndigheterna tr äder i kraft finns de tillg ängliga i Export Filing: AGS. Programvaran uppdateras automatiskt för att återspegla för ändringen. Inga ytterligare åtg ärder kr ävs från din sida.

Är hamnmeddelandena ett särskilt krav för nederlänsk tull?

Nej, nederl änsk tull har inget att göra med hamnmeddelanden. Hamnnotifikationer skickas till hamnmyndigheten i Rotterdam, som anv änder dem för att förbest älla lossning av containrar. Export Filing: AGS låter dig generera portaviseringar från befintlig tullinformation. Detta är praktiskt för dig och eliminerar ett arbetssteg.

Vi använder redan Export Filing från AEB i ett land. Finns det någon fördel med att våra nederlänska kontor också arbetar med Export Filing?

Det finns flera fördelar med att anv ända Export Filing för olika l änder. Först och fr ämst kommer din IT-avdelning vara glad att bara ha ett program att hantera. Men det gör det också l ättare att inr ätta en centraliserad tullavdelning. Vi har kunder som driver sin tullklarering i Nederl änderna men har sin centrala tullavdelning i ett annat land. Tullexperter tycker att det är mycket mer transparent om alla kontor arbetar med samma programfamilj. Detta ökar transparensen och gör det l ättare att förbereda interna revisioner och tullrevisioner.

Product expert claes dahlquist

Claes Dahlquist

Product Expert

“Digital customs processes with AEB software make your international supply chains faster and more secure. Don’t miss out on this competitive advantage!”