AEB Intralogistik & Supply Chain Collaboration: Från beställning till leverans – och därefter

Optimerade lager-, frakt- och transportprocesser bidrar till att signifikant sänka kostnader och ledtider samtidigt som prestandan och kundnöjdheten ökar. Programvara från AEB skapar värde för att hantera alla affärsprocesser effektivt: Från mottagande av varor, plockning och packning, urval och idrifttagande av rätt transportpartner inklusive etikettutskrift, till ”track n trace” och kontroll av fraktkostnaderna. Från 1.071 SEK/månad. 

AEB Intralogistik & Supply Chain Collaboration
AEB Intralogistik & Supply Chain Collaboration
AEB Intralogistics & Supply Chain Collaboration Software

AEB intralogistik & Supply Chain Collaboration som möter dina krav:

Carrier Connect

 • Snabba och exakta fraktetiketter
 • Full Flexibilitet för att byta transportör och tjänster
 • Full integration i ERP, logistik- och andra värdsystem
 • Resrutt, etiketter och XML/EDI-meddelanden är alltid uppdaterade

Från 1.071 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Carrier Connect (Transportadminstration)

Freight Cost Management

 • Automatisk beräkning av fraktkostnader
 • Automatisk upptäckt av fakturadifferenser
 • Enkelt utfärdande av krediter
 • Enkelt att intergrera till redovisningssystem med fördelning till kostnadscentra
 • Strukturella kostnadsanalyser genom omfattande statistik
 • Digitalisering av tidskrävande processer, frigör intern potential

Från 3.833 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Freight Cost Management (Fraktkostnadshantering)

Loading Dock Scheduling

 • Bokning och hantering av slot-tider
 • Förenklad planering tack vare organiserad kommunikation
 • Översiktsbilder över bokningar
 • Balanserad arbetsbelastning vid lastbryggorna
 • Snabb omplanering när problem uppstår
 • Statistik gällande punktlighet och prestanda

Från 1.071 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Loading Dock Scheduling (Lastkajplanering)

Logistics Cost Management

 • Enkel fakturaförberedelse för dina logistiktjänster
 • Flexibel och transparent prissättning
 • Flexibel momsberäkning
 • Olika masterkontrakt för olika kundgrupper
 • Bättre kontroll med nyckeltal i faktureringsprocesserna
 • Enkel integration i SAP® och andra ERP-system

Från 3.833 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Logistics Cost Management (Fraktkostnadskontroll)

Monitoring & Alerting

 • Planera och övervaka leveranskedjor
 • Proaktiva varningar om störningar
 • Spårning av servicekvalitet och prestanda i tid
 • Resultatindikatorer och rapporter som hjälper dig att fatta beslut
 • Enkel integration i din IT-miljö

Från 1.071 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Monitoring & Alerting (Track n Trace)

Shipping

 • Manuell, halvautomatisk eller helautomatisk försändelsekonsolidering 
 • Stationär och mobil packningsstation 
 • Flernivå och kvalificerad packning Specialbearbetning möjlig (t ex. farligt gods)
 • Kvalitetkontroll av lastat gods 
 • Utskrift av medföljande transportdokument

Från 2.625 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Shipping (Fraktsystem)

Warehouse Management

 • Hantering av lagringsplatser, lager, hanteringsenheter, pallpositioner, arbetsstationer 
 • Hantering baserad på batch- och serienummer 
 • Lagerstrategier för borttagning, borttagning och överföring 
 • Kontroll av påfyllning 
 • Stöd för “cross-docking” 
 • Packningsstation
 • Lager förskjuten packningsstation

Från 8.925 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Warehouse Management (Lagersystem)

“End-to-end” Intralogistik & Supply Chain Collaboration programvara i en och samma lösning.