AEB tullprogramvaror: En komplett plattform av lösningar

AEB tullprogramvaror är den centrala plattformen för att hantera dina tullprocesser. Med en heltäckande IT-integration och smart automatisering supporterat av machine learning, påskyndar du dina tullprocesser och sparar värdefulla resurser. Från 1.071 SEK/månad.

AEB tullprogramvaror
AEB tullprogramvaror
AEB Customs Management Software

Tullprogramvara från AEB som tillgodoser alla dina behov

AEBs programvara hjälper dig också att dra fördel av frihandelsavtal och göra dina produkter ännu mer konkurrenskraftiga. Och AEBs programvara hjälper dig även att automatisera klassning av master data supporterat med machine learning. Din fördel: Du får en fullständig insyn och kontroll av dina tullprocesser i en enda säker och automatiserad lösning.

Export Filing

 • Direkt koppling till tullmyndigheterna
 • En central lösning för att processa exportdeklarationer till olika länder
 • Alltid uppdaterad med de senaste tullreglerna
 • Integration till ditt ERP system
 • Automatisk tull deklarationer
 • e-dec, ATLAS, PLDA, SKAT, DELTA, AGS, PUESC, TDS, CHIEF/CDS, e-zoll, AES

Från 1.020 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Export Filing (Exportdeklarering)

Import Filing

 • Direkt koppling till tullmyndigheterna
 • En central lösning för att processa importdeklarationer i flera länder
 • Integration till ditt ERP system
 • Automatisk tull deklarationer
 • e-dec, ATLAS, PLDA, CHIEF/CDS, e-zoll

Från 1.020 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Import Filing (Importdeklarering)

Customs Broker Integration

 • Överföring av tullinstruktioner och dokument
 • Status för tulldeklarationer hos ombudet
 • Lägre tullombudskostnader genom samordnat samarbete
 • Enkel övervakning av tullombudets servicekvalitet
 • Integrering i process- och dataflöden

Från 1.071 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Customs Broker Integration (Tullombudsportal)

Origin & Preferences

 • Beräkning av preferensiellt ursprung
 • Beräkning av lägsta försäljningspriser
 • Ursprungsregler som alltid är uppdaterade
 • Process för att begära, hantera och utfärda leverantörsdeklarationer
 • Automatiserad preferensberäkning
 • Integrering i dina processer och datastrukturer

Från 10.395 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Origin & Preferences (Ursprung- och perferensberäkning)

Product Classification

 • Tilldela och klassificera produkter i enlighet med nationella tulltaxor
 • Automatiserade och manuella klassificeringsalternativ
 • Tulltariffer från mer än 150 länder
 • Enkel integration till ditt ERP-system
 • Felsäkra tariffnummer och exportkontrollnummer över hela världen

Från 3.780 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Product Classification (Produktklassificering)

Supplier Declaration Exchange

 • Elektronisk begäran och behandling av leverantörsdeklarationer
 • Automatisk tidsgränsövervakning
 • Rättsligt skydd genom uppdateringstjänster från AEB
 • Integrering i din IT-miljö

Från 1.071 SEK/månad

Alla prisnivåer och mer information om Supplier Declaration Exchange (Leverantörsdeklaration Exchange)

Bakgrund: Varför är tullprogramvara så viktig?

Tull och dess processer spelar en viktig roll för företag som är aktiva på den globala marknaden. Eftersom tullavgift är verkliga kostnader. Det medför att råvaror, leverantörsdelar, komponenter och färdiga produkter får en ökad kostnad och är därför en avgörande konkurrensfaktor. Optimering av skatter och tullar i leveranskedjan är därför ett strategiskt sätt att utnyttja marknadsfördelar. Tullprogramvara kan stödja dig med exakt den här uppgiften och kan hjälpa dig att dra nytta av handelsavtal eller använda tullförfaranden som till exempel aktiv/passiv- förädling, frihandelsavtal eller tullager.

Tullprogramvara hjälper också till att påskynda flödet av varor i leveranskedjan, till exempel genom att automatiskt initiera tullformaliteter i ett mycket tidigt skede. Som ett resultat kan väntetiderna vid gränsen minskas, importören kan avyttra varor snabbare och följaktligen bättre hålla leveranslöften. Kassaflödet förbättras tack vara kortade ledtid. Så de förbättrade behandlingstiderna resulterar i att företaget ökar sin konkurrenskraft.

Vill du optimera dina tull processer med IT-stöd? Boka ett möte med en expert från AEB

Du kan arbeta med enskilda produkter från AEB’s produktportfölj. Till exempel för export- och importdeklarationer, för preferenshantering, för klassificering eller integration av tullombud.

Du kan också kombinera olika produkter från AEB programportfölj för att skapa en end-to-end-lösning. Detta gör att du kan etablera automatiserade globala handelsprocesser från början till slut. 

Hursomhelst: Våra experter visar dig vilken potential du kan utnyttja med programvaran AEB Customs Management.