Akkoordverklaring: gegevensbescherming en gegevensbeveiliging

Bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons

Hieronder volgt een uitgebreide toelichting op de wijze waarop AEB de privacy van uw persoonlijke gegevens beschermt. Elke opslag of gebruik van uw data is gebaseerd op uw toestemming of een wettelijk voorgeschreven autorisatie, afhankelijk van het doel van de opslag of het gebruik.

1. Voorafgaande informatie

In de navolgende tekst staat “GDPR” voor de EU General Data Protection Regulation, in het Nederlands ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.

De navolgende informatie verschaft transparantie in overeenstemming met de informatie-eisen waarbij AEB optreedt als de controller bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens.

AEB voorziet betrokkenen van gedetailleerde informatie over de verzameling van persoonlijke gegevens krachtens Art.13 (of Art.14 waar dat toepasselijk is) van de GDPR. Dat gebeurt in het belang van transparantie.

De informatie hieronder is als volgt georganiseerd:

 • Algemene informatie voor alle doelgroepen
 • Specifieke informatie per doelgroep, met een apart tabblad voor elk doelgroep

2. Algemene informatie voor alle doelgroepen

Bedrijfsnaam van de verwerker (genaamd “responsible party” binnen Duitsland’s Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG))

AEB SE

Managing Directors

Matthias Kiess, Markus Meissner

Hoofd Gegevensverwerking

Markus Wurdak

Data Protection Officer

Volkher Wegst
Contact: dtprtctnffcrbcm


Vestigingsadres van de controller
AEB SE
Sigmaringer Straße 109
D-70567 Stuttgart, Germany

Rechten van betrokkenen

In het belang van een eerlijke en transparante verwerkingen, dienen betrokkenen zich ervan bewust te zijn dat hun rechten het volgende inhouden:

 • Het recht op toegang tot data
 • Het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van data
 • Het recht om toestemming in te trekken. Omdat daadwerkelijk te doen, kunt u een bericht sturen aan nfbcm.
 • Het recht om gegevens over te dragen

Graag wordt u verwezen naar de Artikelen 15-22 van de GDPR voor de wettelijke grondslag van deze rechten.
Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met dtprtctnffcrbcm.
Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
Lautenschlagerstraße 20 | 70173 Stuttgart
P.O. Box 10 29 32 | 70025 Stuttgart
Tel.: +49 711 615541 0 | Fax: +49 711 615541 15
pststlllfdbwd | www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Andere informatie

 • Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling, wordt momenteel niet gebruikt.
 • Als AEB het plan opvat om persoonlijke gegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld, zal AEB de betrokkene informeren over dit doel en alle andere relevante informatie verstrekken voordat de verwerking plaatsvindt. Als dat andere doel in lijn is het met eerdere doel waarvoor toestemming is verkregen, of als AEB’s legitieme belangen zwaarder wegen dan andere belangen, is geen aparte notificatie vereist.

3. Doelgroepen

Website bezoekers

U bent op dit moment op onze website. Hier verzamelen we tijdelijk uw geanonimiseerde IP-adres met het doel om technische fouten te detecteren en repareren.

Al het andere – wat betreft de informatie die u met ons wilt delen – wordt door u beheerd middels uw cookie-instellingen of uw Customer Portal of AEB Community accountinstellingen.

Gebruik van cookies

Basic Cookies

Wij gebruiken basis cookies opdat alles op onze website goed functioneert. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we opslaan op uw computer of smartphone. Cookies helpen u om snel en eenvoudig te navigeren op de website. Ze gebruiken alleen geanonimiseerde data en staan ons niet toe uw persoonlijk te identificeren.

Gebruikt u liever geen basis cookies? Dat leidt ertoe dat sommige elementen van de website niet naar behoren functioneren. Als u nog steeds wenst geen basis cookies te gebruiken, kunt u het gebruik van basis cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Begin met het verwijderen van alle eerder opgeslagen cookies, schakel dan de functie voor het opslaan van nieuwe cookies uit.

Cookies uitschakelen

U bepaalt via de instellingen van uw eigen browser zelf of u cookies opslaat. Uw browser stelt u in staat om elk gebruik van cookies uit te schakelen of te beperken tot bepaalde websites. U kunt ook instellen dat uw browser u automatisch bericht zodra u een cookie wordt aangeboden en u vraagt hoe verder te gaan. U kun individuele cookies blokkeren of verwijderen. Om technische redenen kan het zijn dat bepaalde delen van onze website beperkt of geheel niet functioneren.

Web Analytics

Piwik Pro

AEB maakt gebruik van diensten van Piwik Pro GmbH, Duitsland (piwikpro.de) voor webanalyse op haar websites. Er worden cookies gebruikt die statistische analyse van het gebruik van deze website door bezoekers mogelijk maken, evenals de weergave van gebruiksgerelateerde inhoud of advertenties. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Piwik Pro-cookies verzenden alleen anonieme gegevens waarmee een gebruiker niet kan worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld informatie over de gebruikte browser, taal, besturingssysteem en land).
De gegevens die met Piwik Pro worden gegenereerd, worden namens AEB uitsluitend binnen de EU verwerkt en opgeslagen en zijn daarom onderworpen aan de strenge Europese wetten en normen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats met vrijwillige toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). Piwik Pro gebruikt de gegevens niet op een andere manier, voegt deze niet samen met andere gegevens en geeft ze niet door aan derden.


etracker

AEB maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH, Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Hierbij worden cookies gebruikt, die een statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers en de weergave van gebruiksrelevante inhoud of reclame mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. etracker-cookies bevatten geen informatie die een gebruiker kan identificeren.

De met etracker gegenereerde gegevens worden door etracker uitsluitend in opdracht van de aanbieder van deze website in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn dus onderworpen aan strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. Om dit te garanderen is etracker gecontroleerd, gecertificeerd en voorzien van het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke voorschriften van Art. 6 Paragraaf 1, onder f) (rechtmatig belang) van de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Ons rechtmatig belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons zeer belangrijk is, anonimiseert etracker het IP-adres zo vroeg mogelijk en zet het inlog- of apparaat-ID's om in een unieke sleutel die niet aan een bepaalde persoon kan worden gekoppeld. etracker gebruikt dit niet voor andere doeleinden, combineert dit niet met andere gegevens, of geeft dit door aan derden.

Siteimprove Analytics

Op haar websites maakt AEB gebruik van Siteimprove Analytics, een webanalysedienst van Siteimprove (www.siteimprove.com). Siteimprove Analytics maakt gebruik van "cookies" - kleine tekstbestanden die op uw computer of smartphone worden opgeslagen - om AEB te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoekers wordt door Siteimprove opgeslagen en verwerkt op servers in Denemarken. IP-adressen worden volledig geanonimiseerd voordat gegevens beschikbaar worden gesteld aan AEB in de Siteimprove Suite. Het is niet mogelijk om het anonimiseren van de IP-adressen om te keren of IP-adressen toe te wijzen aan de verzamelde gegevens.

AEB zal deze informatie uitsluitend gebruiken voor het evalueren van het gebruik van de website door de bezoekers, voor rapportages over website-activiteiten teneinde de website-ervaring voor haar bezoekers te verbeteren. Siteimprove zal deze informatie niet aan derden doorgeven of gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden.

LinkedIn Insight Tag

AEB gebruikt de Insight Tag van social network LinkedIn (www.linkedin.com) op haar websites. De Insight Tag wordt beschikbaar gesteld door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, hierna "LinkedIn" genoemd.
De LinkedIn Insight-tag is een klein stukje JavaScript-code dat AEB helpt om waardevolle informatie over de bezoekers van haar webpagina's te verkrijgen. De LinkedIn Insight-tag wordt onder andere gebruikt om conversies bij te houden, de bezoekers van de site te retargeten en extra informatie te verzamelen over LinkedIn-leden die de advertenties bekijken.
Met de LinkedIn Insight Tag worden gegevens met betrekking tot bezoeken van LinkedIn-leden aan de AEB-website verzameld, inclusief de URL, doorverwijzer, het IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, (user agent) en tijdstempel. De IP-adressen worden afgebroken of (wanneer deze worden gebruikt om leden te bereiken via apparaten) versleuteld. De directe identificaties van LinkedIn-leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens pseudoniem te maken. Deze resterende, pseudonieme gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

LinkedIn deelt geen persoonlijke informatie met AEB, de eigenaar van deze website, maar verstrekt alleen rapporten over de bezoekers van de website en de resultaten van de advertenties. U kunt niet worden geïdentificeerd in deze rapporten. LinkedIn biedt ook retargeting voor websitebezoekers, waarmee gerichte reclame buiten de AEB-webpagina's kan worden weergegeven zonder dat u als LinkedIn-lid wordt geïdentificeerd. Er wordt ook gebruik gemaakt van gegevens waarin u niet herkenbaar bent om de relevantie van advertenties te verbeteren en LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken.
De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke voorschriften van Art. 6 Paragraaf 1, onder f) (rechtmatig belang) van de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Ons rechtmatig belang ligt in de eerdergenoemde doelen.

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden beheren via hun accountinstellingen.

Klik hierals u de Insight-tag op onze website wilt uitschakelen.

Lees meer over het privacybeleid en het cookiebeleid van LinkedIn.

Gegevensbescherming in de AEB Community

Bent u lid van de AEB Community? Heeft u interesse in het spreken met ons en anderen over uw producten en diensten en wilt u uw ervaring op het gebied van douane, logistiek en IT delen? Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens als volgt:

Als u zich registreert, vragen we bepaalde noodzakelijke informatie, waaronder uw naam en emailadres. Als u meer over u zelf met de andere leden van de AEB Community wilt delen, kunt u vrijwillig informatie toevoegen aan uw persoonlijk profiel, waaronder een foto. U kunt deze data naderhand op elk moment van uw profiel verwijderen.

Nadat u zich heeft geregistreerd, zenden wij een nieuwsbrief met belangrijk nieuws uit de AEB Community en notificaties over nieuwe posts naar het emailadres dat u heeft verstrekt. Als u deze nieuwsbrief en/of notificaties niet meer wilt ontvangen, kunt u die functie eenvoudig uitschakelen in uw profiel.

Als u een AEB-oplossing gebruikt, ontvangt u ook een “system info” email met notificaties over technische aangelegenheden, berichten van douaneautoriteiten en andere informatie die direct gerelateerd is aan het gebruik van uw oplossing.

Wij geven derde partijen alleen toegang tot uw persoonlijke data voor service of herstel van fouten in de AEB Community. Derde partijen kunnen uw data niet zien of gebruiken voor andere doeleinden.

Onder de instellingen van uw persoonlijk profiel staat de optie waarmee u uw hele AEB Community-account zelf kunt verwijderen. Uw eerdere posts blijven online, maar uw naam wordt vervangen door “Account deleted”.

Gegevensbescherming in de AEB Customer Portal

Bent u lid van de AEB Customer Portal? Dan maakt u gebruik van self-service functies voor uw AEB-producten. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen en downloaden van feature packs voor uw software.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens als volgt:

Als u een account aanmaakt, kunt u zelf een gebruikersnaam creëren of ons er één voor u laten kiezen. We vragen ook naar bepaalde noodzakelijke informatie zoals uw naam en emailadres. Alle andere data die wordt getoond in het AEB Customer Portal zijn data die we al kennen van de implementatie. Geen zorgen: niemand anders kan die data zien.

Als u uw persoonlijke gegevens van het AEB Customer Portal wilt verwijderen, kunt u een email sturen naar service@aeb.com met uw naam en het verzoek om uw AEB Customer Portal-account te verwijderen.

Gegevensbescherming binnen AEB Help Center en Chat

Maakt u gebruik van ons AEB Help Center of onze Chat en wilt u direct hulp of informatie ontvangen over onze producten, diensten of meer informatie over AEB?

AEB maakt voor het AEB Help Center en de chat gebruik van provider Zendesk Inc., San Francisco, VS. Om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van vragen en bijdragen is uw e-mailadres benodigd. Optioneel kunt u aanvullende contactgegevens aan ons verstrekken door deze zelf toe te voegen of door het beheer van cookies. (bijv. naam, telefoon, IP-adres, etc.).

Door het indienen van uw verzoek via het AEB Help Center of door het contact met ons opnemen via chat, stemt u in met de verwerking van de persoonsgegevens die u daar vrijwillig met ons deelt..

You are using our AEB Help Center or our Chat and would like to receive direct access to or help on our products and services or other information on AEB?
For the AEB Help Center and Chat, we use Zendesk Inc, San Francisco, USA as provider. For inquiries and contributions, your e-mail address is required to contact you. Optionally, further personal data may be provided by yourself or managed via cookies (e.g. name, telephone, IP address, etc.).
By submitting your inquiry in the AEB Help Center or contacting us via chat, you consent to us processing the personal data you voluntarily provide there.

Gegevensbescherming bij nieuwsbriefabonnementen

Ontvangt u één of meer AEB-nieuwsbrieven? Dan ontvangt u regelmatig gespecialiseerde informatie over internationale handel, logistiek en IT – plus het laatste nieuws over AEB. U ontvangt deze informatie alleen als u daar persoonlijk om heeft verzocht.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor nieuwsbriefabonnementen als volgt:

Als u zich inschrijft voor één of meer van onze nieuwsbrieven, vragen wij u om de gewenste aanhef te selecteren en uw voornaam, achternaam, emailadres en land te verschaffen. Deze informatie hebben we nodig om te controleren of u persoonlijk om deze nieuwsbrieven hebt gevraagd en of u ermee instemt deze informatie te ontvangen. Als u aanklikt dat u toestemming geeft, kunnen we u persoonlijke gegevens gebruiken om de gevraagde nieuwsbrieven toe te sturen.

Het kan zijn dat we andere vrijwillig gegeven informatie van u verzamelen. We gebruiken deze informatie om u de gevraagde informatie te sturen en incidenteel klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren of dienstverlenende telefoongesprekken (ook die van derde partijen) te voeren die u de informatie verschaffen die specifiek is afgestemd op de door u geselecteerde thema’s.

U kunt uw nieuwsbriefabonnementen op elk moment direct aanpassen door te klikken op de link “Ik wens te ontvangen: informatie over specifieke thema’s” in elke nieuwsbrief.

U kunt op elk moment direct uitschrijven voor onze nieuwsbrieven door te klikken op de link “Ik wens te ontvangen: geen verdere communicatie” in elke nieuwsbrief.

Gegevensbescherming bij verzoek om en gebruik van onze diensten

Heeft u een specifieke vraag voor AEB? Bent u geïnteresseerd in specifieke diensten zoals de aanmelding voor een evenement? Dan ontvangt u de gevraagde informatie in reactie op uw verzoek. U moet aanvullende informatie verstrekken om uw verzoek te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan uw emailadres, als wij u de toegangskaarten voor een evenement willen sturen. U kunt verdere informatie verschaffen als u dat wilt.

Wij gebruiken uw gegevens om u de gevraagde diensten te leveren en incidenteel voor klanttevredenheidsonderzoeken of dienstverlenende telefoongesprekken (ook die van derde partijen) te voeren die u de informatie verschaffen die specifiek is afgestemd op de door u geselecteerde thema’s.

Sollicitanten

Deze informatie is voor u bestemd als u een sollicitant bent en meer wilt weten over de toegang tot uw data.

Doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens

Het verwerken van sollicitaties; het beoordelen van kwalificaties; contact.

Rechtmatigheid van de verwerking (art. 6 GDPR)

 • Implementatie van precontractuele (en andere) maatregelen die zijn genomen op verzoek van betrokkene
 • Vrijwillige toestemming van de betrokkene door een corresponderende intentieverklaring.

In het algemeen respecteert AEB de eisen op het gebied van dataminimalisatie en dataeconomie met het oog op de voorgenomen doelen van dataverwerking, rekening houdend met de belangen van de betrokkene die bescherming rechtvaardigen.

Omschrijving van de betrokken doelgroep en corresponderende data of categorieën van data

Betrokken doelgroep: sollicitanten van AEB

Informatie over sollicitanten die gebruikelijk en noodzakelijk is in de sollicitatieprocedure.

Ontvangers of categorieën ontvangers waarmee gegevens kunnen worden gedeeld

Gegevens kunnen worden gedeeld met alle werknemers van het bedrijf die gemachtigd zijn om de gespecificeerde taken uit te voeren, met banken voor zover nodig om betalingen te verwerken, en met externe agenten (momenteel het in Duitsland gevestigde bedrijf Softgarden, in opdracht van technische verwerking van gegevens van aanvragers) die optreden als sub contractanten zoals gedefinieerd in art. 28 AVG, waar toegang tot persoonlijke gegevens over het algemeen niet het doel van de verwerking is, maar niet kan worden uitgesloten.

Overdracht van data buiten de EU

Data wordt alleen overgedragen aan partijen buiten de EU als dat noodzakelijk is in de context van de uitvoering van het contract, voor verplichte communicatie en andere uitzonderingen die expliciet worden benoemd in BDSG of GDPR.

De juiste garanties (standaard clausules voor gegevensbescherming) zijn voorzien als vestigingen van AEB buiten de EU betrokken zijn.

Als AEB zelf de verwerking van data uitbesteedt, zullen de onderaannemers gegevensbeschermingsverklaringen ondertekenen die recht doen aan de garanties van AEB. Regelmatig wordt gecheckt op naleving van wet- en regelgeving. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar door contact op te nemen dataprotectionofficer@aeb.com.

Duur van de opslag of standaard deadlines voor verwijdering van data

De wetgeving stelt een grote diversiteit aan bewaartermijnen en verplichtingen met betrekking tot data verplicht. Als deze termijnen eenmaal zijn verstreken, worden de betreffende data verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor uitvoering van het contract. De commerciële en financiële informatie van het afgelopen fiscale jaar bijvoorbeeld wordt na tien jaar verwijderd tenzij een lange bewaartermijn verplicht of om legitieme redenen noodzakelijk is. Data uit bepaalde bronnen worden eerder verwijderd (denk aan human resources management: data van afgewezen sollicitaties of waarschuwingen). Data waarvoor dit niet opgaat, wordt verwijderd als de redenen voor opslag niet langer geldig zijn.

Zakelijke relaties van AEB

Deze informatie is voor u bestemd als u een zakelijke relatie van AEB bent en meer wilt weten over de toegang tot uw data.

Doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens

Het beheren van contacten, zodat we om zakelijke redenen met u in contact kunnen komen.

Rechtmatigheid van de verwerking (art. 6 GDPR)

De rechtmatigheid kan verschillen afhankelijk van de fase van ons contact:

 • Implementatie van precontractuele (en andere) maatregelen die zijn genomen op verzoek van betrokkene.
 • Vrijwillige toestemming van de betrokkene door een corresponderende intentieverklaring.
 • Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan contractuele verplichtingen (voor AEB Services bijvoorbeeld)
 • Bescherming van de legitieme belangen van AEB, waar toepasselijk
In het algemeen respecteert AEB de eisen op het gebied van dataminimalisatie en dataeconomie met het oog op de voorgenomen doelen van dataverwerking, rekening houdend met de belangen van de betrokkene die bescherming rechtvaardigen.

Omschrijving van de betrokken doelgroep en corresponderende data of categorieën van data

Betrokken doelgroep: zakelijke relaties van AEB, zoals de contactpersonen van klanten, dienstverleners en partners.

Gebruikelijke en noodzakelijk informatie over de contacten (voornaam en achternaam, aanhef, bedrijf, afdeling, telefoonnummer, emailadres). Deze contacten kunnen worden gekoppeld aan transactiedata zoals aanvragen voor documentatie uit het verleden en verschaffen de noodzakelijke informatie voor afspraken, etc.

Ontvangers of categorieën van ontvangers waarmee mogelijk gegevens worden gedeeld

Data kunnen worden gedeeld met alle medewerkers van het bedrijf die geautoriseerd zijn voor specifieke taken, met banken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van betalingen, en met externe agenten die opereren als onderaannemers zoals is vastgelegd in Sectie 11 BDSG (verwerking van data in opdracht) en Art. 28 GDPR, waarbij toegang tot persoonlijke gegevens in het algemeen niet het doel van de verwerking is maar ook niet kan worden uitgesloten.

Overdracht van data buiten de EU

Data wordt alleen overgedragen aan partijen buiten de EU als dat noodzakelijk is in de context van de uitvoering van het contract, voor verplichte communicatie en andere uitzonderingen die expliciet worden benoemd in BDSG of GDPR.

De juiste garanties (standaard clausules voor gegevensbescherming) zijn voorzien als vestigingen van AEB buiten de EU betrokken zijn.

Duur van de opslag of standaard deadlines voor verwijdering van data

De wetgeving stelt een grote diversiteit aan bewaartermijnen en verplichtingen met betrekking tot data verplicht. Als deze termijnen eenmaal zijn verstreken, worden de betreffende data verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor uitvoering van het contract. De commerciële en financiële informatie van het afgelopen fiscale jaar bijvoorbeeld wordt na tien jaar verwijderd tenzij een lange bewaartermijn verplicht of om legitieme redenen noodzakelijk is. Data waarvoor dit niet opgaat, worden verwijderd als de redenen voor opslag niet langer geldig zijn. De contactgegevens van personen waarvan bekend is dat ze uw bedrijf hebben verlaten, worden op inactief gezet en verschijnen dus niet bij standaard zoekopdrachten.

Deelnemers aan seminars

Deze informatie is voor u bestemd als u deelnemer bent aan een AEB-seminar en meer wilt weten over de toegang tot uw data.

Doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens

Het beheren van contacten, zodat we om zakelijke redenen met u in contact kunnen komen.

Rechtmatigheid van de verwerking (art. 6 GDPR)

De rechtmatigheid kan verschillen afhankelijk van de fase van ons contact:

 • Implementatie van precontractuele (en andere) maatregelen die zijn genomen op verzoek van betrokkene.
 • Vrijwillige toestemming van de betrokkene door een corresponderende intentieverklaring.
 • Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan contractuele verplichtingen (voor AEB Services bijvoorbeeld)
 • Bescherming van de legitieme belangen van AEB, waar toepasselijk

In het algemeen respecteert AEB de eisen op het gebied van dataminimalisatie en dataeconomie met het oog op de voorgenomen doelen van dataverwerking, rekening houdend met de belangen van de betrokkene die bescherming rechtvaardigen.

Omschrijving van de betrokken doelgroep en corresponderende data of categorieën van data

Betrokken doelgroep: zakelijke relaties van AEB, zoals de contactpersonen van klanten, dienstverleners en partners.

Gebruikelijke en noodzakelijk informatie over de contacten (voornaam en achternaam, aanhef, bedrijf, afdeling, telefoonnummer, emailadres). Deze contacten kunnen worden gekoppeld aan transactiedata zoals aanvragen voor documentatie uit het verleden en verschaffen de noodzakelijke informatie voor afspraken, etc.

Ontvangers of categorieën van ontvangers waarmee mogelijk gegevens worden gedeeld

Data kunnen worden gedeeld met alle medewerkers van het bedrijf die geautoriseerd zijn voor specifieke taken, met banken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van betalingen, en met externe agenten die opereren als onderaannemers zoals is vastgelegd in Sectie 11 BDSG (verwerking van data in opdracht) en Art. 28 GDPR, waarbij toegang tot persoonlijke gegevens in het algemeen niet het doel van de verwerking is maar ook niet kan worden uitgesloten.

Overdracht van data buiten de EU

Data wordt alleen overgedragen aan partijen buiten de EU als dat noodzakelijk is in de context van de uitvoering van het contract, voor verplichte communicatie en andere uitzonderingen die expliciet worden benoemd in BDSG of GDPR.

De juiste garanties (standaard clausules voor gegevensbescherming) zijn voorzien als vestigingen van AEB buiten de EU betrokken zijn.

Duur van de opslag of standaard deadlines voor verwijdering van data

De wetgeving stelt een grote diversiteit aan bewaartermijnen en verplichtingen met betrekking tot data verplicht. Als deze termijnen eenmaal zijn verstreken, worden de betreffende data verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor uitvoering van het contract. De commerciële en financiële informatie van het afgelopen fiscale jaar bijvoorbeeld wordt na tien jaar verwijderd tenzij een lange bewaartermijn verplicht of om legitieme redenen noodzakelijk is. Data waarvoor dit niet opgaat, worden verwijderd als de redenen voor opslag niet langer geldig zijn. De contactgegevens van personen waarvan bekend is dat ze uw bedrijf hebben verlaten, worden op inactief gezet en verschijnen dus niet bij standaard zoekopdrachten.

Enquête-deelnemers

Doel is het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens

Het doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens in enquêtes is een of meer van de volgende:

 • Overleg met de deelnemer aan het onderzoek
 • Verzenden van gewonnen prijzen bij verlotingen
 • Informatiemateriaal verzenden
 • Evenement registratie

Rechtmatigheid van de verwerking (art. 6 GDPR)

Als persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit alleen na vrijwillige toestemming van de betrokken persoon. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bijbehorende intentieverklaring. Derhalve respecteert AEB de principes van datareductie en alleen noodzakelijke data met betrekking tot het beoogde doel van de verwerking in overeenstemming met de rechtmatige belangen van de betrokken persoon.

Beschrijving van de betrokken groepen van personen en de bijbehorende gegevens- of gegevenscategorieën

Betrokken groep mensen: werknemers, klanten, prospects, extern (afhankelijk van de doelgroep van de enquête)

Gebruikelijke en noodzakelijke informatie van de contacten (naam, voornaam, adres, e-mailadres, indien nodig, bedrijfsnaam, indien van toepassing afdeling, indien nodig, telefoonnr., indien nodig, adres).

Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden gecommuniceerd

Alle medewerkers die intern gemachtigd zijn om hun taken uit te voeren. (momenteel het in Duitsland gevestigde bedrijf Lamano GmbH & Co. KG, alsmede de in Spanje gevestigde bedrijfsvorm S.L. voor het doel van het verzamelen van gegevens) als vertegenwoordiger volgens artikel 46 AVG (doorgiften op basis van passende waarborgen) en art. 28 AVG (verwerker). In de regel is het waar dat toegang tot persoonlijke gegevens niet het doel van de missie is, maar niet kan worden uitgesloten.

Gegevensoverdracht aan derde landen

Gegevensoverdrachten naar derde landen doen zich alleen voor in het kader van de uitvoering van het contract, vereiste communicatie en andere uitzonderingen die uitdrukkelijk in de AVG zijn vastgelegd.

In het geval van het gebruik van AEB-dochterondernemingen in het derde land, zijn geschikte waarborgen (standaardbepalingen inzake gegevensbescherming) beschikbaar.

Als AEB in het geval van een order (gegevens) verwerking zelf uitbesteding uitvoert, worden haar garanties verkregen door overeenkomsten inzake gegevensbescherming. Passende controles vinden regelmatig plaats. Op verzoek kan meer informatie worden verkregen door contact op te nemen met dataprotectionofficer@aeb.com.

Opslagperiode of regelperioden voor het verwijderen van de gegevens

De wetgever heeft verschillende opslagverplichtingen en deadlines afgegeven. Na het verstrijken van deze termijnen worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen. Tenzij gegevens worden bewerkt, worden ze verwijderd als de doeleinden waarvoor ze zijn opgeslagen voltooid zijn.

Chat deelnemers

Deze informatie is van belang voor chat-gebruikers die meer willen weten over gegevensverwerking.

Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens

De persoonlijke gegevens worden verwerkt om contact met u op te kunnen opnemen naar aanleiding van uw verzoeken.

Rechtmatigheid van de verwerking (art. 6 GDPR)

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van vrijwillige toestemming van de betrokkenen door middel van een intentieverklaring. In het algemeen respecteert AEB beperking van het verzamelen van persoonsgegevens met betrekking tot de beoogde doeleinden van de verwerking, rekening houdend met de belangen van de betrokkenen die bescherming rechtvaardigen.

Omschrijving van de groepen waar gegevens over worden verzameld en de daaraan verbonden gegevens of type gegevens

Gegevensverzamelgroepen: Websitebezoekers die de chat gebruiken

Typische en noodzakelijke gegevens van de contactpersonen (e-mailadres, eventueel uw gegevens als chatdeelnemer).

Ontvangers of groepen ontvangers met wie gegevens kunnen worden gedeeld

Alle medewerkers van het bedrijf die bevoegd zijn om de gespecificeerde taken uit te voeren. Externe agenten (momenteel het bedrijf Zendesk Inc, gevestigd in San Fracisco, voor het verzamelen van gegevens) die optreden als onderaannemers zoals gedefinieerd in Art. 28 GDPR. Hier is het over het algemeen het geval dat toegang tot persoonlijke gegevens niet het doel van de verwerking is, maar niet kan worden uitgesloten.

Doorgifte van gegevens buiten de EU

De gegevens worden alleen buiten de EU verstrekt in het kader van de uitvoering van het contract, voor noodzakelijke communicatie en andere uitzonderingen die expliciet zijn benoemd in de GDPR.

Als AEB haar verwerkingsactiviteiten uitbesteedt, zullen haar onderaannemers overeenkomsten inzake gegevensbescherming ondertekenen die de borgstellingen van AEB in acht nemen. De naleving ervan zal met regelmaat worden gecontroleerd. Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar via dataprotectionofficer@aeb.com.

Duur van de opslag of standaardtermijnen voor het verwijderen van gegevens

De wet voorziet in een verscheidenheid aan bewaartermijnen en verplichtingen. Na het verstrijken van deze termijnen worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. De commerciële of financiële gegevens van het afgelopen boekjaar worden bijvoorbeeld na nog eens tien jaar gewist in overeenstemming met de geldende wetgeving, tenzij een langere bewaartermijn wordt voorgeschreven of om legitieme redenen noodzakelijk is. Gegevens waarop dit niet van toepassing is, worden gewist wanneer er geen reden meer is voor het opslaan ervan.

SOLID app

Dit gedeelte is bedoeld voor u als u de SOLID-app gebruikt en meer wilt weten over uw toegang.

Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens

 • Online controles: verwerking/gebruik van de gegevens is vereist om online controles uit te voeren en om toegang te krijgen tot eerdere controles.
 • Contact opnemen (in het geval van nieuwe features, vragen, etc.)
 • Voorzien van informatie materialen
 • Bescherming van de gerechtvaardigde belangen van AEB, indien van toepassing

Rechtmatigheid van de verwerking (art. 6 GDPR)

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van vrijwillige toestemming van de betrokkenen door middel van een intentieverklaring. In het algemeen respecteert AEB beperking van het verzamelen van persoonsgegevens met betrekking tot de beoogde doeleinden van de verwerking, rekening houdend met de belangen van de betrokkenen die bescherming rechtvaardigen.

Omschrijving van de groepen waar gegevens over worden verzameld en de daaraan verbonden gegevens of type gegevens

Gegevensverzamelgroep: SOLID app gebruikers
Gebruikelijke en noodzakelijke contactgegevens voor het registreren: achternaam, voornaam, e-mail

Ontvangers of groepen ontvangers met wie gegevens kunnen worden gedeeld

Data kunnen worden gedeeld met alle medewerkers van het bedrijf die geautoriseerd zijn voor specifieke taken, met banken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van betalingen, en met externe agenten die opereren als onderaannemers zoals is vastgelegd in Sectie 11 BDSG (verwerking van data in opdracht) en Art. 28 GDPR, waarbij toegang tot persoonlijke gegevens in het algemeen niet het doel van de verwerking is maar ook niet kan worden uitgesloten.

Doorgifte van gegevens buiten de EU

De gegevens worden alleen buiten de EU verstrekt in het kader van de uitvoering van het contract, voor noodzakelijke communicatie en andere uitzonderingen die expliciet zijn benoemd in de GDPR.

Als AEB haar verwerkingsactiviteiten uitbesteedt, zullen haar onderaannemers overeenkomsten inzake gegevensbescherming ondertekenen die de borgstellingen van AEB in acht nemen. De naleving ervan zal met regelmaat worden gecontroleerd. Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar via dataprotectionofficer@aeb.com.

Duur van de opslag of standaardtermijnen voor het verwijderen van gegevens

Gebruikers kunnen op elk moment zelf hun gegevens verwijderen met de SOLID-app.