China’s handelswetgeving: waarom de nieuwe wet u aangaat

De langverwachte wetten van China zijn in september en oktober 2020 aangenomen. Ze kunnen impact hebben op bedrijven over de hele wereld en vragen om volledige navolging. Waar gaan die nieuwe wetten over, op wie hebben ze betrekking en wat moeten bedrijven doen? Ontdek waarover de nieuwe regelgeving gaat en wat u moet weten. En hoe AEB-software uw bedrijf veilig houdt en verzekert dat u aan de Chinese handelsnormen voldoet.

China's eerste Export Control Law

Bepalingen inzake Unreliable Entity List

De nieuwe wet: China’s eerste officiële exportcontrolewet.

Wie wordt geraakt door de nieuwe wet en heeft die ook betrekking op u?

Alle bedrijven, organisaties en individuen die aan controle onderhevige goeden exporteren vanuit China zijn sinds 1 december 2020 verplicht om te voldoen aan deze eerste wet die specifiek is gericht op exportcontrole. Dat geldt ook voor Chinese burgers, rechtspersonen of niet-juridische organisaties die aan controle onderhevige goederen verschaffen aan buitenlandse entiteiten.

De term ‘aan controle onderhevige goederen kan verwijzen naar veel dingen en de scope van China’s nieuwe wet is erg breed. Het is belangrijk om te begrijpen welke goederen, technologieën en activiteiten worden geraakt. Lees meer over de nieuwe Chinese exportcontrolewet om te ontdekken wat de nieuwe regelgeving betekent voor uw bedrijf en voor uw medewerkers.

Dit gaat ook over dochterondernemingen in en immateriële overdrachten buiten China!

In één oogopslag

Het Permanente Comité van het Nationale Volkscongres in China heeft de ‘Export Control Law of the People's Republic of China’ op 17 oktober 2020 aangenomen.
Het verplaatsen van goederen die aan controle onderhevig zijn, is onderworpen aan speciale controles en vergunningsvereisten. AEB’s Export Controls controleert automatisch uw transacties op de wetten die relevant voor u zijn.

De nieuwe wet is in werking getreden op December 1, 2020.


Nieuwe verordening: China's bepalingen inzake de Unreliable Entity List (UEL)

Op wie is de nieuwe verordening van toepassing en geldt deze ook voor u?

Het MOFCOM in China heeft op 19 september 2020 de bepalingen op de Unreliable Entity List (UEL) vrijgegeven.

Screening op sanctielijsten is een belangrijk onderdeel van trade compliance-programma’s. AEB’s Compliance Screening screent automatisch op de achtergrond al uw zakelijke transacties op partijen waarvoor beperkingen gelden.

Het scala aan activiteiten dat kan leiden tot plaatsing op de lijst is veelomvattend!

Wanneer is het vrijgegeven en door wie?

Het MOFCOM in China heeft op 19 september 2020 de bepalingen op de Unreliable Entity List (UEL) vrijgegeven.

Screening op sanctielijsten is een belangrijk onderdeel van trade compliance-programma’s. AEB’s Compliance Screening screent automatisch op de achtergrond al uw zakelijke transacties op partijen waarvoor beperkingen gelden.

De bepaling is van kracht sinds 19 september 2020.

Gerelateerde artikelen - China trade compliance, nieuwe wet- en regelgeving en meer.