Medgivande gällande datasekretess och dataskydd

 

Föremål för medgivandet

 

Databehandling, åtkomstbehörighet, kontakt

Vi samlar in adressuppgifter för att kunna skicka mer information till dig från AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH (”AEB”).

Dessa uppgifter används för rådgivningssyften och så att anställda inom AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH ("AEB GmbH"), AFI Solutions GmbH ("AFI GmbH"), och deras majoritetsägda dotterbolag kan skicka produktinformation och lämna offerter för tjänster till dig. Om du lämnar adressuppgifter när du lägger en beställning med leverans per post kommer endast de adressuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera beställningen att lämnas ut till tredje part.

Eventuella uppgifter som du uppmanas att lämna om dig själv i samband med att du loggar in på sidor och hämtar filer när du navigerar på webbsidan skickas över Internet via en osäker anslutning, och kan vara synliga för obehöriga personer och kan även vara möjliga att manipulera.

Om en kontaktperson utses när adressuppgifterna fylls i, har denna kontaktperson rätt att när som helst få veta vilka personliga uppgifter om honom eller henne som har lagrats, varifrån dessa har inhämtats, vem de har lämnats ut till samt för vilket syfte de behandlas. Kontaktpersonen har dessutom rätt att korrigera eventuella felaktigheter eller begära att uppgifterna raderas.

Frågor rörande behandling av personuppgifter hänvisas till vår dataskyddsansvarige: dataprotectionofficer@aeb.com

 

Cookies

För att kunna ge bättre service och förbättra användarvänligheten för vår webbplats använder vi en metod för att mäta webbplatsens trafik, som bygger på så kallad cookie-teknologi. 

Cookies är små filer som lagras på din hårddisk. De hjälper oss att kontrollera hur vår webbplats används. Genom insamlade data får vi tillgång till anonym trafikstatistik (till exempel hur många gånger sidor visats, antal besök och frekvensen av återkommande besök). Cookies underlättar navigeringen och gör webbplatser mer lättanvända. 

Genom att stanna på denna sida godkänner du användningen av cookies för mätning av webbplatsens trafik.

Användare kan naturligtvis öppna vår webbplats även utan att använda cookies. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Det går att förhindra att cookies sparas på hårddisken genom att ändra webbläsarens inställningar.

 

Loggar

När användare besöker vår webbplats sparas åtkomstdata på servern. Vi använder anonymiserade loggar för statistiska analyser, där data inte kopplas till individuella användare. Vi använder även loggar för felsökning, och åtkomstdata kan då kopplas till individuella användare vid behov.

 

Rätt till återkallande när som helst

Användare som ger oss en e-postadress kommunicerar vi med via e-post. Vi lämnar inte ut sådana e-postadresser till tredje part. Användare som inte längre vill få e-postmeddelanden kan när som helst återkalla medgivandet som gavs när adressen lämnades. För att tas bort från en e-postlista, skicka bara ett e-postmeddelande till kontaktpersonen ovan.

 

Länkar

På våra webbsidor finns länkar till utomståendes webbsidor. Innehållet på dessa står vi inte själva för.

 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com