Att ha rätt nätverk är avgörande i dagens globala ekonomi...

 

... och detta är något AEB jobbar hårt med, så att vi kan erbjuda våra kunder det bästa möjliga utbudet av programvara och tjänster. Vi har ingått en rad samarbeten med föreningar och organisationer som representerar stora industrikoncerner och global handel.

Det är viktigt för oss att träffa nya människor, utbyta idéer och diskutera marknaders efterfrågan, trender och visioner för att kunna utveckla lösningar som är optimalt anpassade till kundernas behov. Sådana möjligheter till nätverk och forum hjälper oss att ytterligare stärka vår position som ledande leverantör av programvarupaket för logistikens administration och processer. Nedan anges några av de medlemskap vi innehar.

 
 •  
  ACITA
   

  Automated Customs and International Trade Association Ltd, ACITA, är språkröret för internationell handel i Storbritannien, som ger ett fokus och ett forum för de som sysslar med handel över gränser. ACITA arbetar för handelns räkning som kritisk partner till brittiska och europeiska myndigheter, och ger information och råd till sina medlemmar både online och vid regelbundna regionala och nationella evenemang. Bland medlemmarna finns importörer och exportörer i alla sektorer, inklusive MNC, SME, egenföretagare, konsulter, speditörer, programvaruutvecklare och andra tjänsteleverantörer.

   
   
  ACITA
   

  ADS den främsta branschorganisationen som främjar den brittiska flyg-, försvars-, säkerhets- och rymdindustrin globalt. Farnborough International Limited (FIL), som arrangerar Farnborough International Airshow, är ett helägt dotterbolag. ADS har kontor i England, Skottland, Nordirland, Frankrike och Indien, samt nya planerade kontor i Kina och Mellanöstern. ADS bildades genom sammanslagningen mellan Association of Police and Public Security Suppliers (APPSS), Defence Manufacturers Association (DMA) och Society of British Aerospace Companies (SBAC) i oktober 2009.

   
   
 •  
  AFSS
   

  Association of Freight Software Suppliers bildades 1993, och organiserar och representerar många ledande tillverkare och programvara till frakt- och transportbranschen. Förbundet håller nära kontakt med tullorganisationer över hela världen, och deltar aktivt i arbetsgrupper med fokus på tull och säkerhet. Förbundet är erkänt av HM Revenue & Customs och av British International Freight Association (BIFA), har nära kontakt med alla CSP – dvs. MCP, CNS, CCS-UK, DHB och Pentant – samt med UKWA (United Kingdom Warehousing Association), och har direkta förbindelser med EU-branschgrupper i Bryssel.

   
   
  AFSS
  BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich
   

  BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (Österrikes förbund för materialstyrning, inköp och logistik) är en grupp aktiva och hängivna representanter inom områdena inköp, Supply Chain Management, materialstyrning och logistik på framstående österrikiska företag.
  BMÖ grundades i syftet att stötta och framhäva vikten av inköp inom företagen. Förbundet skyddar och främjar den fortsatta utvecklingen av inköp, Supply Chain Management, materialstyrning och logistik på österrikiska företag. BMÖ har upprättat ett omfattande nätverk med ett brett utbud. Vi står för dynamik i inköps- och försörjningsstrategier, och genom vår BMÖ-akademi erbjuder vi olika utbildningsprogram som exempelvis vårt Certified Professional-program och vårt akademiska MBA-program.

   
   
 •  
  Business Sweden
  Business Sweden
   

  Business Sweden hjälper svenska företag att växa internationellt, samtidigt som man arbetar med att locka utländska investerare. Business Sweden har kontor i 57 länder och i varje region i Sverige, och har som mål att framhäva den svenska ekonomin som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig handelspartner. En viktig del är att hjälpa svenska små och medelstora företag att nå nya exportmarknader för sina produkter och tjänster, och på så sätt stärka den internationella tillväxten. Bland stödtjänsterna som erbjuds är rådgivning, kompetensutveckling, evenemang och riktade kampanjer. Branscherna som tjänsterna riktar sig till är tillverkningsindustrin, transportsektorn, forskning, teknologi, hälsovård, musik, design, turism med flera.

   
   
  Business Sweden
   

  BVL International grundades 1978 och har idag över 10 000 medlemmar. Dess uppdrag är att fungera som neutral plattform, för att skapa ett medvetande om vikten av logistik och Supply Chain Management inom industri, vetenskap och bland allmänheten så att logistiska problemställningar systematiskt kan dokumenteras, metoder och processer för att lösa dessa problem på ett tvärvetenskapligt och branschfokuserat sätt kan utvecklas, och tillämpningen av relevanta lösningar kan främjas och löpande förbättras.

   
   
 •  
  CILT(UK)
   

  Chartered Institute of Logistics and Transport i Storbritannien – CILT(UK) – är ett fristående organ för individer som är yrkesverksamma inom logistik, distribution och transport. CILT(UK) är det brittiska nationella rådet inom den globala organisationen CILT, som finns i mer än 30 länder världen över. CILT har en vision att vara den ledande globala medlemsorganisationen som ger utbildning och utveckling för både individer och företag inom relevanta yrkesområden.

   
   
  CILT(UK)
   

  CRSNP är en särskild intressegrupp för belgiska programvaru- och nätverksutvecklare som arbetar med IT-lösningar för tullverksamhet. Gruppens huvudmål är att fungera som allmän diskussionspartner till den belgiska regeringen, och i synnerhet till den belgiska tullmyndigheten. I Belgien är importörer, exportörer och tullagenter skyldiga att fullgöra sina tullformaliteter med hjälp av automatiserade förtullningssystem. CRSNP är ett icke-vinstdrivande organ där de ursprungliga medlemmarna tillhandahåller IT-lösningar för att komma åt och använda dessa förtullningssystem. Därigenom representerar CRSNP mer än 90 procent av företagen som aktivt använder dessa förtullningssystem. 

   
   
 •  
  EFA Europäisches Forum für Außenwirtschaft
  EFA Europäisches Forum für Außenwirtschaft
   

  Huvudmålet för Europäisches Forum für Außenwirtschaft (Europeiskt forum för utrikeshandel (EFA)) är att underlätta och främja utbyte och diskussioner rörande lagstiftning för utrikeshandel, punktskatter och tullar. För att nå detta mål uppmuntrar EFA samarbete mellan individer och institutioner inom rättsväsende, administration, konsultbranschen, vetenskap och utbildning.

   
   
  EFA Europäisches Forum für Außenwirtschaft
   

  Export Group for Aerospace & Defence (EGAD) är en särskild icke-vinstdrivande branschorganisation vars arbete helt fokuseras på alla frågor rörande export och handelsstyrning. EGADs verksamhet organiseras gemensamt av ADS, British Naval Equipment Association (BNEA) och Society of Maritime Industries (SMI). EGAD är det enda nationella handelsorganet i Storbritannien som är helt inriktat på exportkontrollfrågor. Tjänsterna som erbjuds medlemmarna är bland annat tillförlitlig information om exportkontrollfrågor, forum med diskussioner och utbildning samt lobbyverksamhet mot regeringar för medlemmarnas räkning.

   
   
 •  
  EurTradeNet
   

  EurTradeNet är den europeiska sammanslutningen av tullrelaterade tjänsteleverantörer eller CRSP, ett unikt kompetensnätverk som förenar sina lokala expertkunskaper om informationshanteringstjänster med kommunikationslösningar för att säkerställa att elektroniska tullsystem effektivt införs över hela Europa. EurTradeNet är en stadigvarande medlem i handelskontaktgruppen TCG som organiseras av EU-kommissionens DG TAXUD, och en aktiv deltagare i IMSC eller Information Management Sub-Committee vid den globala tullorganisationen WCO, samt medlem i projektgruppen för WCO Data Model.

   
   
  EurTradeNet
   

  Export Control Association har till uppgift att ge stöd och utbildning rörande exportlagar och regelverk. Sveriges Exportkontrollförening har tillkommit för att stödja de personer inom företag som ansvarar för att EUs och USAs lagstiftning gällande export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden följs. Föreningen fungerar också som remissinstans och lämnar synpunkter till myndigheter i exportkontrollfrågor.

   
   
 •  
  Fachzirkel Verzollung
  Fachzirkel Verzollung
   

  ”Fachzirkel Verzollung” (FZV) är en nätverksplattform för individer och företag med fokus på regionala, nationella och globala flöden av varor över nationsgränser. FZV har idag över 70 medlemmar inom industri, servicesektor och handel. FZV har god kännedom om bland annat förtullningsprocesser, ursprungsfrågor, förmånsberättigande och icke-förmånsberättigande ursprung, exportkontroll och dubbla användningsområden, trepartshandel och kedjetransaktioner samt motsvarande momsfrågor. 

   
   
  Fachzirkel Verzollung
  German Chamber of Commerce
   

  Den tyska handelskammaren grundades 2004, som en följd av sammanslagningen mellan Delegate of German Industry and Commerce och German Business Association i Singapore. Den ingår i tyska industri- och handelskammarens nätverk av 130 kontor i 90 länder. Dess viktigaste fokus är att ge nära stöd till medlemsföretag, erbjuda tjänster såsom marknadsanalyser, förmedling av affärskontakter och rådgivning, och fullgöra sitt uppdrag från det tyska förbundsministeriet för näringsliv och energi.

   
   
 •  
  German-Swedish Chamber of Commerce
  German-Swedish Chamber of Commerce
   

  Den Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm grundades 1951, och är partner och rådgivare till företag och arbetar med frågor som rör tysk-svenska handelsförbindelser. Handelskammaren hjälper både svenska och tyska företag i kontakten med myndigheter och förbund. Bland tjänsterna finns även sökning och matchning av affärspartners, distributörer, försäljningsagenter och importörer, samt forskning om mässor och etablering av mässors profiler, marknadsanalyser, individuell bedömning av utsikter för marknadsföring och försäljning av alla typer av produkter osv.

   
   
  German-Swedish Chamber of Commerce
  GS1 Schweiz
   

  GS1 är kompetensplattformen för hållbara värdenätverk som främjar lösningar för optimerade varu- och informationsflöden. Som branschorganisation med ungefär 5 000 medlemsföretag sammanför GS1 Schweiz deltagare, främjar samarbete och bidrar med expertkunskaper till värdenätverk. Globala GS1-standarder och processmodeller gör att effektiva distributionskedjor kan bildas. Praktiskt orienterad vidareutbildning, tekniska publikationer och evenemang som syftar till spridning av erfarenheter och kunskap är andra viktiga arbetsområden.

   
   
 •  
  Händlerbund
   


  Som den största branschorganisationen för e-handel i Europa, är Händlerbund en viktig röst i e-handelsindustrin och även en värdefull partner. Föreningen främjar utbyten mellan handlare och tjänsteleverantörer för att stödja den digitala och stationära handeln på ett hållbart sätt men även för att vidga vyerna för framtiden. Händlerbund är aktivt engagerade med sina medlemmar och partners tack vare deras representation och sammanförande av olika tjänster i hela Europa.

   
   
  Händlerbund
   

  Handelskammaren är en organisation inom den privata sektorn som arbetar för att bevaka intressen för företag i södra Sverige. Målet är att sammanföra företag i olika branscher för utbyte, skräddarsydda utbildningsprogram och internationella handelstjänster. Handelsmiljöer stöds även genom utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Handelskammaren har mer än 2 800 medlemmar från företag i alla storlekar, och har avdelningar i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och södra Halland.

   
   
 •  
  Institute of Export & International Trade
  Institute of Export & International Trade
   


  Institutet för Export & internationell handel (OIE) som grundades 1935 är ett yrkesmedlemskap som företräder och stödjer intressen som berör import, export och internationell handel. OIE erbjuder ett unikt internationellt erkänt utbud gällande certifieringar och utbildningar både för enskilda individer och företag.  OIE är den ledande auktoritet i bästa praxis och kompetens för företag som bedriver global handel och vill stärka exportresultat i Storbritannien genom att underhålla och upprätthålla yrkesnormer.

   
   
  Institute of Export & International Trade
   

  techUK är den brittiska handelsorganisationen för IT-, telekom- och elektronikbranschen. Dess medlemmar utgör över 80 % av dessa marknader, och omfattar allt från multinationella blue chip-företag till nystartade teknologiföretag. Dessa branscher står tillsammans för omkring 10 % av Storbritanniens BNP och 15 % av den brittiska handeln. Mer än 850 företag är medlemmar i techUK. Tillsammans har de fler än 500 000 anställda, ungefär hälften av alla arbetsplatser i tekniksektorn i Storbritannien. Bland dessa företag finns allt från ledande FTSE 100-bolag till nystartade innovativa företag.

   
   
 •  
  LogistikCluster NRW
  LogistikCluster NRW
   

  LogistikCluster NRW är det ledande logistiknätverket i det tyska förbundslandet Nordrhein-Westfalen. I detta kluster arbetar industrin, vetenskapen och de regionalpolitiska institutionerna tillsammans för att göra Nordrhein-Westfalen till Europas ledande logistikcentrum. I alla viktiga undersektorer till logistik organiserar sponsorerna till klustret, LOG-IT Club e.V. och VVWL NRW e.V., tillsammans många aktiviteter. Förutom de 250 medlemmarna i klustret ingår de 1 700 associerade medlemmarna i VVWL i målgruppen för klustrets aktiviteter. Dessa aktiviteter får stöd från Nordrhein-Westfalen och EU.

  LOG-IT Club e.V. är stödföreningen till LogistikClusters NRW. Företag och institutioner inom alla logistikområden finns bland dess medlemmar. För närvaranden har föreningen runt 250 medlemmar.

   
   
  LogistikCluster NRW
  SSC - Swiss Shippers Council
   

  SSC har för närvarande 269 medlemmar inom industrin och handeln och i frakt- och transportbranschen. Sedan sammanträdet 2010 har möjligheten till medlemskap öppnats för enskilda företagare, handelsbolag, ekonomiska föreningar, frakt- och logistikföretag, transportverksamheter och åkerier med säte i Schweiz eller Liechtenstein, som använder transport för godstrafik.

   
   
 •  
  VNL - Verein Netzwerk Logistik
  VNL - Verein Netzwerk Logistik
   

  AEB är medlem av VNL i både Österrike och Schweiz. Sedan VNL grundades 2008 har det aktivt främjat en kontinuerlig utveckling inom området logistik. Nätverket förenar näringsliv och forskning i en gemensam strävan att förändra den traditionella, funktionella synen på logistik och hitta nya infallsvinklar för att öka kapaciteten, produktiviteten och resultaten genom innovativ logistik. Logistik har en avgörande roll för framgångar. Affärsmässig konkurrenskraft är beroende av perfekt samordning av processer mellan produktions-, handels- och logistikföretag. VNL åtgärdar logistiska problem och driver innovationen framåt genom att dra nytta av forskningsresultat och teknisk expertkompetens.

   
   
  VNL - Verein Netzwerk Logistik
  VSUD - Vereinigung Schweizer Unternehmen in Deutschland
   

  VSUD (Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland) är en sammanslutning av schweiziska företag i alla branscher och storlekar som investerar i Tyskland. VSUD har för närvarande ungefär 250 medlemsföretag med omkring 1 500 dotterbolag och nästan 250 000 anställda bara i Tyskland. VSUD har en styrelse med aktivt verksamma och inflytelserika representanter från näringslivet, och är en erkänd diskussionspartner för politiska och ekonomiska institutioner i Tyskland och Schweiz, samt för EUs utskott. VSUD fokuserar på att medverka vid utformning av lagar som rör skatter, arbetsmarknad och konkurrensregler.

   
   
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com