Läs om oss. AEB-publikationer i media.

AEBs lösningar för supply chain management, global handel, logistik och regelefterlevnad skapar rubriker. Många fackmagasin har publicerat djupgående artiklar från – eller om – AEB och dess lösningar, framgångsrik användning hos kunder och allmänna affärsrekommendationer. En översikt över dessa publikationer finns här. Om du vill offentliggöra någon av texterna vill vi gärna ha en kopia eller länk som vi kan registrera.
 
AEB i branschnyheter
 
 
 
 
 • Ny studie: Appar är en viktig konkurrensfaktor i supply chain management, global handel och logistik

  Ny studie: Appar är en viktig konkurrensfaktor i supply chain management, global handel och logistik

  Appar har blivit en del av vardagen i privatlivet. Men vilken roll har appar i den globala handeln, logistik och supply chain management? En ny undersökning från AEB ger svaret.

   
  Skapad den: 05 december 2016
   
 • ASSIST4 Time Slot Management. AEB lanserar skandinaviens första standardiserade molnlösning för Timeslots

  ASSIST4 Time Slot Management. AEB lanserar skandinaviens första standardiserade molnlösning för Timeslots

  Jämnare flöde på lastkajen något alla tjänar på. Minimera din och dina transportörers tid i samband med lassning och lossning. På det sättet  minimerar ni kostnader och arbetsklimatet blir bättre för alla parter.

   
  Skapad den: 21 september 2016
   
 • Puma Nordic väljer ASSIST4 Carrier Integration från AEB

  Puma Nordic väljer ASSIST4 Carrier Integration från AEB

  PUMA Nordic har valt ASSIST4 Carrier Integration för sin transportadministration. Systemet är helintegrerat med Puma Nordic´s stödsystem och man distribuerar drygt 80 000 sändningar per år på den Nordiska marknaden. 

   
  Skapad den: 04 augusti 2016
   
 • Öppenhet och kommunikation är viktiga faktorer för logistiksamarbeten

  Öppenhet och kommunikation är viktiga faktorer för logistiksamarbeten

  Enligt experter inom internationell handel skapar samarbeten inom logistikkedjan konkurrensmässiga fördelar, det visar en studie från AEB. Öppen kommunikation, gemensam målsättning samt den underliggande IT-lösningen utgör tillsammans nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt samarbete.

   
  Skapad den: 27 april 2016
   
 • Förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete inom logistikområdet

  Förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete inom logistikområdet

  Samarbeten inom logistikområdet bidrar ofta till lägre transportkostnader och färre förseningar. En studie från AEB visar dock att samarbeten i logistikkedjan ställer höga krav på företags affärssystem. Med rätt affärssystem, som kan integreras med det egna företaget och samtidigt dela känslig information med externa aktörer, kan företag skapa lönsamma samarbeten.

   
  Skapad den: 13 april 2016
   
 • IT-plattformar är det vanligaste verktyget för logistiksamarbeten

  IT-plattformar är det vanligaste verktyget för logistiksamarbeten

  IT-system utgör det vanligaste verktyget för logistiksamarbeten. Men trots vinsterna med ett samarbete vill endast 15 procent av företagen anpassa sig efter andra aktörers IT-lösning, det visar en studie från AEB. De tillfrågade experterna i studien menar även att transparens och öppen kommunikation utgör viktiga faktorer för lyckade samarbeten.

   
  Skapad den: 11 april 2016
   
 • Transportsamarbete lönar sig mest

  Transportsamarbete lönar sig mest

  Transporterna är den del av logistikkedjan där det finns mest att tjäna på ett nära samarbete mellan olika aktörer, visar en ny studie. Ett närmare samarbete mellan försörjningskedjans aktörer skulle kunna ge lägre transportkostnader, kortare ledtider, färre förseningar och en rad andra positiva effekter. Det visar en studie från AEB, leverantör av ITsystem för Supply Chain Management.

   
  Skapad den: 21 januari 2016
   

Din presskontakt hos AEB: +46 40-85 0 11

 
Din presskontakt hos AEB: Ted Roth

Ted Roth svarar gärna på pressfrågor.

 
 

Mer information samt fakta och statistik för journalister

 
 
 
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com