AEBs detaljrika och tydliga affischer med praktisk nytta

 

Hur mycket vet du om beräkning av preferenstull och exportkontroll? Vet du vilka kontroller du måste göra för att dina kunder ska vara förmånsberättigade vid förtullning? Är du medveten om vad du måste tänka på vid frakt av varor? Och vet du vilka lagar i EU och USA som gäller?

AEBs affischer ger information om viktiga faktorer för exportkontroll och beräkning av preferenstull. Alla relevanta fakta i smidigt affischformat

 
 
 
 
AEBs affisch ”Preference calculation flowchart”

Flödesschema för beräkning av preferenstull

 

Att sammanställa förmånsberättigande dokument är en utmaning för många företag. Det är i slutändan ett komplext regelsystem som fastställs i specifika frihandelsavtal som avgör om en produkt kan tilldelas intyg om förmånsberättigande ursprung.

För vissa varor är det alltjämt oklart om företag alls har rätt att utställa sådana intyg. AEBs nya affisch "Preference calculation flowchart" ger svar på sådana frågor. Den har också en översikt över de kontrollmoment som krävs, och beskriver även specialregler.

 
 
 

Första hjälpen för exportkontroll: EU-lagstiftning och regler i USA

 
AEBs affisch ”First Aid for Export Controls”
 

Affischen visar tydligt den nödvändiga exportkontroll som behöver göras i enlighet med EU-lagstiftning och regler i USA, med fokus på embargon mot länder, kritiska varor, kritisk avsedd användning och svartlistade aktörer.

 
 

Schema över handelskontroll i EU och USA

 
AEBs affisch ”EU and US Trade Controls Workflow”
 

Vilka lagar gäller i vilka fall? Vad är företag skyldiga att göra om den tänkta mottagaren är svartlistad? Affischen visar alla nödvändiga kontroller och eventuella uppföljande arbeten.

 
 
 
 

AEBs nyhetsbrev

 
AEBs nyhetsbrev

Nyheter varje månad om global handel och logistik.

AEB referenser

 
Hur AEB-programvara hjälper våra kunder
 

Översikt över AEBs referenser.

 

Om AEB

 
AEB – företaget
 

Läs mer om AEB.

 
 
 
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com