Frukostseminarium-Tullombudsportal

 

Tullhantering – dyrt, svårt och en säkerhetsrisk? Så behöver det inte alls vara!

 

Nu lanserar AEB en tullombudsportal för att stödja tullprocessen. Syftet med portalen är att förenkla samarbetet mellan exportörer och tullombud. Genom att digitalisera samtliga transaktioner i tullprocessen och koppla samman exportörer med ombud ökar både transparens och efterlevnad samtidigt som kostnaderna minskar.

 
 

Fri registering

 

Fyll i de obligatoriska fälten.

 

Vänligen välj ett av alt. nedan.

 

Prenumerera på AEBs nyhetsbrev

 
 

Datasekretess

 
 
 
 

 Efterlevnad och transparens ökar medan kostnaderna sjunker

 

Eftersom stora delar av tullombudens arbete idag sker genom manuell hantering av dokument, bidrar digitaliseringen till att arbetsbördan minskar för ombuden. Med lösningen ökar även transparensen i tullprocessen, där samtliga parter nu får direkt tillgång till de digitala dokumenten. Eftersom tullombud är uppkopplade till systemet minskar kostnaderna samtidigt som portalen säkerställer datakvaliteten och förbättrar visibiliteten.

 
 

 Varför tullombudsportal?

 
Varför är datakvalitet viktigt?

Som importör och exportör är du direkt ansvarig. Vi kommer att presentera hur AEB tullombudsportal kan minimera och förenkla administration mellan er och ert ombud

Hur kan AEBs tullombudsportal sänka tullkostnaden?

Vi kommer att presentera genom smartare "IT" hur ditt företag kan förbättra processen och minimera kostnaden vid gränspassagen

Visibilitet, är det viktigt?

Spårbarhet är ett krav från myndigheterna och som ett AEO certifierat bolag har ni krav på att ha full kontroll på hela flödet. 

 
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com