Är visibilitet i distributionskedjan ett löfte som inte kan infrias?

 
 

Hur kan transparensen genom hela kedjan ökas?

 
AEBs nya White Paper ger svar och pekar ut problem och lösningar för genomgående visibilitet i distributionskedjan. Den beskriver detaljerat områdena inköp, kundnöjdhet, lagerhantering, distributionskedjans kostnad samt riskhantering. Ladda ner White Paper nu.
 
 
AEB White Paper ”Visibilitet i distributionskedjan: Ett löfte som inte kan infrias?”
 
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com