ASSIST4 - programvara för din globala logistikprocess

ASSIST4 är en komplett global standardiserad programvara för hela logistikkedjan. Därmed kan dina logistikprocesser i distributionskedjan standardiseras och automatiseras.

ASSIST4 ger även visibilitet och hjälper dig på ett tillförlitligt sätt att ta rätt beslut om planering, övervakning, styrning och löpande optimering av dina logistiknätverk – även de delar som ditt eget företag inte är delaktigt i.

 
 

Integration platform

Scheduling

Monitoring

Alerting

Performance analysis, reporting & KPIs

Process & stock visibility

Time Slot Management

Order entry

Qualification

Fulfillment planning & checking

Fulfillment monitoring & controlling

Assessment & billing

Goods-in & goods receipt

Stock placement, stock transfers, c
ross-docking

Stock overview & stock checking

Picking & packing

Dispatch & shipping

Goods issue

Mobile applications

Cockpit

Shipment consolidation

Transport preparation

Transport orders

Freight cost management

Freight cost optimization

Freight invoice auditing

Tender Management

Simulations

Carrier Integration

Integrated global trade management

Import

Export

Bonded warehouse, IPR, OPR

EMCS, Intrastat, transit procedures

Product classification

Origin & preferences

Global Trade Integration

Restricted party screening

Export controls

EU & US regulations

License management

 
 

Fem skäl att välja programvarupaketet ASSIST4, som kombinerar global handel, logistik och supply chain management.

 
 
AEB ASSIST4 programvarupaket
 

Supply chain × (management + execution)

Organisering av ett globalt flöde av varor sker, precis som alla andra komplexa ledningsuppgifter, på minst två nivåer: Den ena omfattar utformning, planering, uppstart, analys, granskning och löpande förbättring av varje steg i processen – och den andra omfattar löpande och effektivt verkställande av arbetsprocesser i den dagliga verksamheten. Detta kan kallas strategi och verksamhet, eller som man säger i branschen: Supply Chain Management och Supply Chain Execution.

ASSIST4 hjälper dig med båda delarna genom en komplett paketlösning. I ett system.

 

(Supply Chain + global handel) kombinerad ledning

Ett annat sätt att betrakta det globala flödet av varor och det tillhörande informationsflödet är att skilja mellan de logistiska processerna i samband med dessa transporter och de tillhörande tulltransaktionerna. Som allmän praxis talar man om supply chain management (SCM) och global trade management (GTM). Dessa två områden ses fortfarande ofta som separata, även i fråga om organisering: tullavdelningar på ena sidan, logistikgrupper på den andra. Ändå hänger de i dagens verklighet nästan alltid ihop. Med varje varutransport följer aspekter, dokument och arbetsmoment som rör logistik – och även tull och handel.

ASSIST4 programvara löser problemet för båda områdena, som förenar SCM, SCE och GTM i ett och samma paket.

 

Visibililtet i alla processer + visibilitet för IT

IT är inget självändamål, utan ett redskap för att lösa problem. För att klara utmaningar. För att sätta framgångsplaner i verket. IT för SCM och GTM är därför inte bara av intresse för datatekniker, utan är ett verktyg för specialister på tullärenden, logistik och samarbete – åtminstone hos AEB.
Och av detta skäl utgår ett ASSIST4-projekt alltid från dina processer – i vilket skede de är idag och vart du vill komma imorgon. ASSIST4 kan endast användas effektivt om det finns en tydlig plan. Då är det bara att sätta fart!

Standardisering och automatisering av dina logistikprocesser – över hela världen med ASSIST4.

 

(Behovsbaserat + lokalt) × i tjänsten

Trenderna i mjukvaruutveckling ändras snabbt. En sak gäller dock alltid: det finns ingen lösning som är perfekt för alla – bara en lösning som är bäst för dig. AEB har beslutat att inte välja mellan behovsbaserad och lokalt installerad programvara genom att helt enkelt erbjuda ASSIST4 i båda varianterna: installera hela lösningen i ditt datacenter och låt den administreras av din IT-avdelning, eller använd en lösning som Compliance Screening eller TDS tullklarering i ASP-läge och med full support Från våra AEB-experter. ASSIST4 har trots allt funnits i behovsbaserat läge under en tid. Och eftersom vi vet att sanningen oftast ligger ”någonstans däremellan” finns ASSIST4 för (praktiskt taget) alla variationer och kombinationer.

ASSIST4: IT som både ”svävar på moln” och är ”jordnära”.

 

AEB och SAP

 

AEB-lösningar är nära sammankopplade med SAP® systems. Finns som tillägg eller med ATC :: integrationsmoduler direkt i SAP® programs.

 
 
 
 
 

Läs om hur vi kunnat hjälpa andra företag att optimera deras resultat genom att använda ASSIST4.

 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com