SAP®-processer i fokus: Trenden med hybridsystemlandskap.

 

Kompletterande funktioner erhålls i form av molntjänster

 

On-Premise, molnet - eller hybrid? – Baserat på fem kriterier kan du utvärdera när användningen av hybridsystemmiljöer lönar sig för ditt företag och hur du hittar rätt mjukvaruleverantör för dig.

 
 

Uppdateringar viktigare än framtidsfrågor?

 

Uppdatera, uppgradera, underhålla: att hantera ett kraftfullt ERP-system, framförallt när det rör sig om frågor kring utrikeshandel och logistik, sysselsätter och slukar stora delar av IT-resurserna. Trots detta kan inte alla lösningar för sådana specifika områden gå in på djupet på det sätt som sakkunniga behöver. Resultatet: På IT-sidan kommer framtidsfrågor såsom business intelligence, collaboration samt utvecklandet av mer användbara, mobila appar att försummas eller stannas av. Sakkunniga upplever att de tekniska hjälpmedlen inte ger ett tillräckligt stöd.

 

Hybrid SAP®-landskap som en möjlighet.

 

Ett hybrid SAP®-landskap gör det möjligt att minska utgifterna med funktioner som baseras i en molntjänst. Men när lönar sig användningen av denna? Och vad bör beaktas vid val av leverantör?

 

Läs mer om de fem avgörande kriterierna för ditt beslutsfattande:

 
AEB's SAP®-faktablad: Optimerade SAP®-system inom global handel och logistik - fem utvärderingskriterier.
 
 
Hybrid SAP®-landskap –  5 utvärderingskriterier i AEB's faktablad.
 

Fyll i de obligatoriska fälten.

 

Datasekretess

 
 
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com