Compliance i molnet

 

Läs mer om AEB´s molnbaserade Compliance lösningar. ASSIST4 är vår effektiva och kostnadsbesparande lösning, som hjälper små och medelstora företag att följa de relevanta regler och restriktioner, säkert, alltid up-to-date,  och tillgängligt överallt.

 
 
 
AEB’s White Paper:  Five Most Common Myths about Export Control.

AEB white paper

Screening och exportkontroll är en viktig fråga för företag som  vill följa internationella  och nationella regelverk. De måste se till att de handlar lagligt och ansvarsfullt eftersom brott mot screening och exportkontrollbestämmelser kan resultera i handelsförbud, dryga böter och fängelsestaff för företagsledningen.

Detta white paper belyser några av de vanligaste myter om exportkontroll. Den har utformats för att ge en kort översikt av de viktigaste delarna företag behöver titta på när det gäller deras handelsförbindelser och transaktioner. Oavsett om de gör affärer på hemmamarknaden, inom EU eller internationellt. Dessa viktiga teman är frågor om screening, embargon, dubbla användningsområden, militära varor, kritisk slutanvändning, och kontroller vid återexport av amerikanska varor.

Jag vill säkra min verkamhet nu. Vänligen skicka mig detta white paper.

 
 
 
 

 Övriga AEB compliance dokument

ASSIST4 Solution Brochure

 
AEB Broschyr: ASSIST4 Compliance & Risk Management

Myndigheter i länder runt om i världen har ett stort fokus på sanktioner, restriktioner och regler som gäller för handel. ASSIST4 hjälper dig att säkra dina processer och motverka eventuella omedvetna brott med rättsliga konsekvenser som följd.

 
 
 

Success Story 'Albis Plastic GmbH'

 
AEB´s Success Story: ALBIS Plastic GmbH

Ett ledande företag inom distribution och tillverkning av termoplaster hanterar sin export snabbt och säkert tack vare ASSIST4. Handel med varor eller tjänster till /från länder måste redovisas enligt de bestämmelser som finns i respektive land, t.ex. att arkivera sina exportdeklarationer.

 
 
 
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com