Compliance i molnet

 

Läs mer om AEB´s molnbaserade Compliance lösningar. ASSIST4 är vår effektiva och kostnadsbesparande lösning, som hjälper små och medelstora företag att följa de relevanta regler och restriktioner, säkert, alltid up-to-date,  och tillgängligt överallt.

 
 
 

Success Story 'Albis Plastic GmbH'

ALBIS PLASTICEtt ledande företag inom distribution och tillverkning av termoplaster hanterar sin export snabbt och säkert tack vare ASSIST4. Handel med varor eller tjänster till /från länder måste redovisas enligt de bestämmelser som finns i respektive land, t.ex. att arkivera sina exportdeklarationer.

ALBIS PLAST ville att alla tullmeddelande arkiverades säkert - screening och exportkontroll efterlevdes - screening av alla kunder och leverantörer dagligen. På ALBIS PLAST har de nu en arkivfunktion av tullmeddelande, PDF-dokument, loggböcker och exportdeklarationer och dagligen automatiskt screening av 55.000 adresser mot EU´s och USA´s sanktionslistor.

Jag vill följa bestämmelserna. Vänligen visa skicka mig denna broschyr.

 
 
 
 

 Övriga AEB compliance dokument

Whitepaper 'The 5 Most Common Myths About Export Controls’

 
AEB’s White Paper: Five Most Common Myths about Export Control.

Screening och exportkontroll är en viktig fråga om man vill följa internationella och nationella regelverk. Man måste handla lagligt och ansvarsfullt eftersom brott mot screening och exportkontroll kan resultera i handelsförbud, dryga böter och fängelsestraff för företagsledningen.

 
 
 

ASSIST4 broschyr

 
AEB Broschyr: ASSIST4 Compliance & Risk Management

Myndigheter i länder runt om i världen har ett stort fokus på sanktioner, restriktioner och regler som gäller för handel. ASSIST4 hjälper dig att säkra dina processer och motverka eventuella omedvetna brott med rättsliga konsekvenser som följd.

 
 
 
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com