Effektivitet på lastkajen!

 

Äntligen en Time Slot lösning på svenska marknaden.

Ladda ner AEB´s broschyr med tips på hur vår lösning enkelt kan effektivisera era processer vid lastning och lossning. Minskad kaos på lastkajen ger nöjdare medarbetare och chaufförer, vilket bidrar till ökad effektivitet och minskade kostnader.
 
Vår Time Slot lösning kan också användas för att mäta dina leverantörers och din egen prestation i samband med lastningen och lossningen.
 
 
AEB broschyr; ASSIST4 Time Slot Management
 
 
 
 
 

Baltzarsgatan 21 B | 211 36 Malmö | Phone +46 40-85 0 11 | info.se@aeb.com