Incoterms® 2020: Vijf veranderingen die u moet kennen
Supply Chain Management

Incoterms® 2020: Vijf veranderingen die u moet kennen

Sinds september zijn de nieuwe Incoterms 2020 openbaar. Van DAT en DPU tot FCA: wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u samengevat.

Incoterms® 2020: dit zijn de veranderingen

Vooraf is veel gespeculeerd over de inhoud van de nieuwe International Commercial Terms 2020. Sinds 10 september 2019 staat die inhoud vast: er zijn nog steeds elf handelsclausules die voor handelscontracten relevant zijn. Deze clausules bepalen op welk moment de risico’s en kosten overgaan van verkoper op koper.
Voorlopig kunt u echter nog gebruik blijven maken van de bestaande Incoterms. In nieuwe handelscontracten kunt u nog steeds verwijzen naar Incoterms 2010, mits uw handelspartner daarmee akkoord gaat. Niettemin is het zaak om ook de nieuwe Incoterms te leren kennen, zodat u ook in de toekomst de juiste clausules in uw handelscontracten kunt opnemen.

1.) Opvallend: verandering bij D-clausules

Het meest opvallend is het schrappen en het toevoegen van een clausule. Geschrapt is DAT (Deliverd At Terminal). In plaats daarvan kan DAP (Deliverd At Place) worden toegepast. Of u gebruikt de nieuwe clausule DPU (Delivered at Place, Unloaded). Het beperkte begrip ‘terminal’ wordt door deze wijziging uitgebreid tot ‘place’. Het verschil met DAP is dat bij DPU het lossen van de goederen is inbegrepen. Bij DAP worden de goederen op de plaats van bestemming geleverd zonder ze te lossen.

2.) Beter bekeken: de dekking van de verzekering bij de CIP-clausule

Bij de CIP-clausule is de dekking van de verzekering verandert. Voortaan is de dekking ICC-A (Institute Carco Clauses: All Risk) geldig, terwijl CIF nog steeds alleen een dekking ICC-C biedt. Dat betekent in dat geval een minimale bescherming bij uitdrukkelijk genoemde schade-incidenten.

3.) Incoterms®: extra optie bij FCA

Bij de afzenderclause FCA (Free Carrier) is een nieuwe regeling voor ‘Shipped on board – bill of lading’ (On-board B/L) opgenomen. In het handelscontract kan worden afgesproken dat de verkoper een On-Board B/L ontvangt, nodig voor bijvoorbeeld de afhandeling van de ‘letter of credit’. Daarin wordt bevestigd dat de goederen aan boord van een zeeschip zijn overgenomen of dat dat gaat gebeuren. In de Incoterms ® 2020 zijn de procedures vastgelegd, vooral omdat bij FCA de overdacht aan de vrachtvervoerder al eerder plaatsvindt. Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd dat de afhandeling foutgevoelig kan zijn.

4.) Zelf transport organiseren op basis van Incoterms

Nieuw bij de clausules FCA, DAP, DPU en DDP is dat het transport ook door de koper of verkoper met eigen transportmiddelen kan worden uitgevoerd. Vandaar dat het als alternatief voor het afsluiten van een vervoerscontract ook is toegestaan om het transport zelf te organiseren.

5.) Eisen en plichten met speciale aandacht voor zeevracht

In de toelichting op de Incoterms is nauwkeuriger omschreven wat de bevoegdheden van kopers en verkopers zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ter beschikking stellen van data met betrekking tot de veiligheid van de goederen of de afhandeling van in- en uitvoerprocedures inclusief vergunningen.
Als vuistregel geldt: bij alle clausules uitgezonderd EXW en DDP is de verkoper verantwoordelijk voor de afhandeling van exportprocedures inclusief eventuele vergunningen. De afhandeling van invoerprocedures inclusief vergunningen komt voor rekening van de koper.

Zeven clausules uit Incoterms® 2020 gelden voor alle transportmodaliteiten: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU en DDP. U kunt deze dus ook gebruiken voor binnenvaart of zeevaart. Vier clausules zijn speciaal gereserveerd voor scheepvaart: FAS, FOB, CFR en CIF. Deze clausules worden vooral toegepast bij bulk- en stortgoed.

Incoterms® 2010 nog steeds geldig

Van de al eerder gebruikte clausules kunt u gebruik blijven maken. Dat betekent dat u contracten kunt afsluiten op basis van de voorwaarden uit Incoterms 2010. Geef daarom in uw contracten duidelijk aan om welke versie van de Incoterms® het gaat.