De maandelijkse aangifte komt op 1 juli 2022 te vervallen
GPA/SPA

De maandelijkse aangifte komt op 1 juli 2022 te vervallen

De Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) behoren niet tot de mogelijkheden binnen het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS).

Onlangs werd bekend dat de huidige GPA en SPA niet meer tot de mogelijkheden zullen behoren binnen het DMS. Het is de eerste concrete informatie over toekomstige aangiftevormen sinds de douane enkele maanden geleden de initieel gepresenteerde keuzescenario's introk en een onderzoek naar betere aangiftevormen aankondigde.

Vanaf juli 2022 wordt het huidige aangiftesysteem (AGS) vervangen met het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem dat geschikt zal zijn voor de volgende manieren van douaneaangifte doen:

  • normale aangifteprocedure: met een vereenvoudigde (onvolledige) variant en vooraf aangifte
  • inschrijving in de administratie van de aangever: met aanbrengen en periodieke aanvullende aangifte
  • inschrijving in de administratie van de aangever: met ontheffing van aanbrengen en met periodieke aanvullende aangifte

Aan de huidige normale aangifteprocedure verandert niets, maar voor andere aangiftevormen is een ‘Vergunning Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA)’ vereist. De huidige Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) komen te vervallen. 

DMS-ready met bestaande en nieuwe douaneoplossingen

Het Customs Management software development team van AEB gaat spoedig van start met het aanpassen en testen van de bestaande douaneoplossingen voor import en export in Nederland ten gevolge van de overgang naar het nieuwe DMS.  De herziende projectplanning werd in juli gedeeld met de Alliantie Douane Software, het samenwerkingsverband van softwareontwikkelaars voor douaneoplossingen waar AEB tevens lid van is. 

De herziene projectplanning geeft inzicht in de data waarop de berichtenspecificaties (MIG) - de basis voor het ontwikkelen van een oplossing die naadloos aansluit op het nieuwe douanesysteem - publiekelijk beschikbaar worden gesteld. De MIG bestaat uit procesbeschrijvingen en een gebruikshandleiding. Ontwikkelaars kunnen hieruit alle vereisten en benodigdheden afleiden voor communicatie tussen het systeem van de douane en de aangever. Bijvoorbeeld welke gegevens een bepaalde aangifte moet bevatten en in welke vorm deze moet zijn opgesteld.

De berichtspecificaties worden in 8 delen vrijgegeven. Volgens de huidige planning wordt eind augustus het eerste deel opgeleverd; de specificaties van de normale aangifte.  

Voor AEB betekent dit tevens het startschot voor het ontwikkelen en programmeren van een tweetal nieuwe douane-oplossingen voor de Nederlandse markt. Een nieuwe Bonded Warehouse Module, waar in het afgelopen jaar al veel aan is gewerkt. Samen met acht pilot-bedrijven zijn de processen en benodigdheden in kaart gebracht voor diverse bedrijfstakken en type goederen. Ook werken we met het oog op de e-commerce industrie een oplossing voor voor snelle en kostenefficiënte afhandeling van douaneformaliteiten voor zendingen waarvan de inhoud minder dan 22 euro waard is.