Crisis-maatregelen vertragen het goederenvervoer binnen de EU
Transport knelpunten

Crisis-maatregelen vertragen het goederenvervoer binnen de EU

Monsterfiles door verscherpte grenscontroles en potentiele grensafsluitingen bemoeilijken en vertragen het landtransport binnen de Europese Unie. Het vrij verkeer van goederen tussen de lidstaten is nog steeds van kracht, maar regelgeving en documentatieverplichtingen zijn onderhevig aan veel wijzigingen en verschillen per land.

Grensovergangen: wachttijden en afsluitingen

Voor de in- en uitvoer van goederen zijn in diverse lidstaten nieuwe maatregelen van kracht. Deze zijn ingevoerd om het risico van besmetting met het coronavirus te verkleinen en om de handel in goederen die bijdragen aan de bestrijding van en bescherming tegen het virus te vergemakkelijken. De maatregelen verschillen per lidstaat en veroorzaken veelal grote vertragingen.

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen beroepsgoederenvervoer m.b.t. coronavirus per land in Europa (bron: Transport en Logistiek Nederland)

Door de strenge controles en nieuwe maatregelen zijn met name in Oost-Europa opstoppingen aan de grens ontstaan. ICT-specialist Sixfold stelt een interactieve kaart beschikbaar waarop de actuele situatie aan elke grens binnen de EU kan worden geraadpleegd. Deze kaart wordt gevoed met data uit het telematics systeem van de vrachtvoertuigen.

Klik hier voor een interactieve kaart van de actuele grensovergang-wachttijden voor wegvervoer binnen de EU (bron: Sixfold)

Tijdelijke schorsing rijverbod Duitsland

Het rijverbod op commercieel vervoer met vrachtwagens tijdens zon- en feestdagen wordt in meerdere Duitse deelstaten tijdelijk geschorst. Er gelden in sommige deelstaten echter beperkingen op bepaalde goederensoorten en ook de einddatum van de schorsingsperiode varieert.

Klik hier voor een actueel overzicht van de schorsing van het rijverbod per deelstaat (bron: Transport en Logistiek Nederland)