Status

De overgang naar DMS: zo staat het er op dit moment voor

De initiële planning van het nieuwe douane aangiften managementsysteem (DMS) van de Nederlandse douane is door het uitstel van de start van het project en het onderzoek naar de scenariokeuze GPA/SPA in het nauw gekomen. In dit artikel geven we een overzicht van het laatste nieuws en een update van AEB's productontwikkelingen die hieraan gerelateerd zijn.

Voor iedereen die aangifte doet: start DMS4.0 vertraagd


In het begin van december 2019 kondigde de douane aan dat de start van het project DMS4.0 werd uitgesteld vanwege de vertraging in het vrijgeven van de specificaties van het EU Customs Datamodel. Veel bedrijven zouden hierdoor pas later kunnen starten met de overgang naar DMS.

In de 4 maanden die zijn verstreken sinds deze aankondiging is het EU Customs Datamodel meermaals in Brussel besproken en afgewezen. Voor zover bekend is er nog geen finale EUCDM waarop het datamodel van de douane kan worden afgestemd.  

De douane heeft tot op heden nog geen nieuwe datum bekend gemaakt waarop DMS operationeel zal moeten zijn. 

Voor vergunninghouders GPA/SPA: scenariokeuzes 

Kort voor de aankondiging van het uitstel van het project DMS4.0 in december 2019 liet de douane in een nieuwsbericht weten een onderzoek uit te zullen voeren naar de vervangings-scenario's voor GPA/SPA: de tweede reden die wordt gegeven voor het uitstel van de start van DMS.

Het onderzoek naar alternatieve scenario’s is op dit moment nog steeds gaande, maar er is al wel bekend gemaakt dat de 2 initieel gepubliceerde keuzescenario’s (‘normale procedure met eventuele aangifte vooraf’ en ‘IIAA-vergunning met real-time aanvullende aangifte’) zullen komen te vervallen.

Op 11 maart j.l. meldde de douane dat aanvragen voor GPA-vergunningen weer in behandeling worden genomen, maar dat zowel bestaande als nieuwe vergunningen uiterlijk op 1 juli 2022 zullen komen te vervallen.

Binnenkort: ook e-commerce zendingen bij AEB in goede handen

Naast de overgang naar DMS, zullen ook de processen en systemen voor de aangifte van e-commerce zendingen gaan veranderen. Het AEB Customs Management product-team werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe softwareoplossing die op zowel de huidige als de nieuwe werkwijze zal aansluiten. Bedrijven die de nieuwe AEB-oplossing al voor de aangekondigde veranderingen in gebruik nemen profiteren maximaal van de voordelen van digitalisering. Bij de overgang naar nieuwe systemen en procedures worden klanten minimaal belast met aanpassingswerkzaamheden. AEB zorgt voor het aanpassen van koppelingen met de douane en biedt klanten van de nieuwe e-commerce oplossing ondersteuning bij het aanpassen van configuraties en IT-integraties om aan eventuele nieuwe datavereisten te kunnen voldoen.

Met het huidige VENUE systeem kunnen vergunninghouders voor de in- en uitvoer van e-commercegoederen een vereenvoudigde aangifte e-commerce indienen. Het huidige AGS en de huidige GPA faciliteren daarnaast de aanvullende aangifte die ook vereist is voor invoerzendingen met een waarde van meer dan € 22 en voor uitvoerzendingen met een waarde van meer dan € 1.000.

Op dit moment is het nog niet bekend hoe de nieuwe aangifteprocedure voor e-commerce goederen er exact uit zal zien.