Vergunningen

Termijn voor wederinvoer cultuurgoederen verlengd

Cultuurgoederen die met een vergunning zijn uitgevoerd kunnen door de huidige omstandigheden niet altijd voor het aflopen van de termijn terug in Nederland zijn. Dit probleem kan nu worden opgelost door een verlenging aan te vragen.

Het coronavirus heeft het internationale goederenverkeer ontregelt en kan tot gevolg hebben dat het niet meer mogelijk is om cultuurgoederen op tijd terug te laten keren. Door op tijd een verlenging aan te vragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de douane kunt u aan uw verplichtingen blijven voldoen. 

Een verlenging van een uitvoervergunning kunt u aanvragen door uw verzoek met vermelding van het nummer van uw uitvoervergunning per e-mail naar drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl te sturen.


U ontvangt hierna zo snel mogelijk een vergunning met een nieuwe datum waarop de goederen in Nederland moeten zijn teruggekeerd.