Douane-maatregelen tijdens de coronacrisis
ondersteuning

Douane-maatregelen tijdens de coronacrisis

Door de huidige omstandigheden schaalt de douane haar werkzaamheden af om zich zoveel mogelijk te kunnen richten op taken die de gezondheid en veiligheid van de samenleving borgen. Bedrijven die op douanegebied problemen ondervinden als gevolg van de crisis worden ondersteund met een maatregelenpakket.

Douane schaalt werkzaamheden af

De operationele werkzaamheden worden teruggebracht tot een verantwoord niveau. Alle telefonische en digitale loketten blijven open, maar voor vragen over het coronavirus worden bedrijven gevraagd om vragen te mailen naar het bedrijvencontactpunt. 

De wachttijden bij de Helpdesk Douane zijn langer dan normaal en de reguliere openingstijden zijn aangepast. De helpdesk is dagelijks te bereiken tussen 08:00 uur en 16:00 uur.

Maatregelenpakket voor ondernemers

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. 

De douane zal in samenwerking met deze bedrijven naar een goede oplossing zoeken als kan worden aangetoond dat de desbetreffende problemen het gevolg zijn van de coronacrisis. .

Bedrijven kunnen een beroep doen op 1 of meerdere maatregelen die betrekking hebben op:

  • Wettelijke termijnen
  • Vergunningen
  • Boetes
  • Uitstel van betaling (update 22/4: in dit nieuwsbericht van de douane leest u alle details)

Lees hier het originele nieuwsbericht over het maatregelenpakket (Bron: Douane)