Supply Chain verstoringen door Corona: wie betaalt voor de gevolgen?
COVID-19

Supply Chain verstoringen door Corona: wie betaalt voor de gevolgen?

De grote internationale luchtvaartmaatschappijen kondigden nog maar kortgeleden zelf aan niet meer op China te vliegen. Inmiddels zijn de luchthavens van vele landen om ons heen echter volledig gesloten voor passagiersvluchten uit de grootste risicogebieden. Het coronavirus verplaatst zich in rap tempo en raakt ondernemers en logistiek. De leverings- en capaciteitsproblemen worden alsmaar groter met stijgende vrachttarieven en schadeclaims tot gevolg. Maar wie betaalt voor de financiële gevolgen van de corona-virusuitbraak?

Maatregelen en status bij AEB:


  • Alle AEB-oplossingen en het AEB datacenter functioneren normaal. Onze veiligheidsmaatregelen en business continuity plan stellen de operatie veilig - zelfs als de situatie zou verslechteren.
  • Geen deelname aan lokale en internationale beurzen en events
  • Alle AEB medewerkers werken thuis en alle zakelijke afspraken met externe partijen vinden plaats via digitale communicatiemiddelen
  • AEB-medewerkers kunnen zelfstandig beslissen om af te zien van het bezoeken van klanten of zakenreizen

Lees meer over de maatregelen die AEB heeft getroffen

Vrachtkosten stijgen

Rederij Maersk sprak in januari al van een slechte start van het jaar veroorzaakt door de sluiting van vele fabrieken in China. Een klein deel van de productie is inmiddels weer op gang gekomen, maar er zijn nieuwe problemen ontstaan door de verdere verspreiding van het virus naar andere delen van de wereld, waaronder Noord-Amerika.

Door het annuleren van vele passagiersvluchten vanuit en naar deze gebieden is er een groot capaciteitsprobleem ontstaan in de luchtvrachtsector. Bijna de helft van de cargo bestemd voor de VS wordt in de buik van passagiersvliegtuigen vervoerd, maar door het inreisverbod vervallen deze vluchten en daarmee ook de capaciteit.
De afname in capaciteit en het kosten van het omboeken van luchtvracht brengen torenhoge kosten met zich mee.

Wie betaalt voor de gevolgen?


Het antwoord op deze vraag is in de meeste gevallen te vinden in de afspraken die u met uw handelspartner heeft gemaakt; controleer daarom eerst uw contracten en overeenkomsten. Daarin is in veel gevallen een overmachtsclausule opgenomen. Worden hierin ook ziekten of epidemieën benoemd, dan is de kans groot dat Corona ook onder deze definitie valt. De overmachtsclausule bepaalt in dat geval de juridische gevolgen en verplichtingen zoals kennisgevingen of betaaltermijnen.


De contractpartijen kunnen daarnaast het beste al in een vroeg stadium contact met elkaar op te nemen om de vertraagde levering(en) te bespreken. Als er maatregelen worden genomen om de schade tot een minimum te beperken, moeten deze ook zorgvuldig worden gedocumenteerd.

Wie er aansprakelijk is voor de schade van de vertraagde levering is afhankelijk van de bepalingen in het contract. Indien er een overmachtsclausule is opgenomen in de algemene voorwaarden, is het belangrijk om de voorwaarden onder de loep te nemen. Indien er geen overmachtsclausule is opgenomen, geldt het toepasselijk recht. In het artikel ‘In actie komen of achterover leunen’ van Evofenedex wordt hier meer uitleg over gegeven.

Het risico van besmetting via zendingen of leveringen


Het RIVM meldt dat coronavirussen zich verspreiden via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. De kans op besmetting door het aanraken van producten of oppervlakten (zoals mobiele scanners) is erg klein. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en men ziet geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus (COVID-19) anders is. Vele transporteurs, vervoerders en pakketbezorgdiensten hebben bovendien al extra hygiëne maatregelen genomen en laten bezorgers bijvoorbeeld zelf tekenen voor ontvangst van de goederen.