GTM Onderzoek 2018

Communicatie problemen met douaneagenten

Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven tevreden zijn over het werk van hun douaneagenten - met één grote uitzondering. Ongeveer 63 procent zegt dat communicatie via telefoon en e-mail een hindernis is die ze moeten overwinnen.

Werken met douaneagenten 

Ondanks dat 75% van de bedrijven hun eigen douanewerkzaamheden verrichten, nemen ook douaneagenten een belangrijke rol in de moderne digitale douanewereld in, aldus ''Clear the track to Digital Customs Management'', een nieuw onderzoek gepubliceerd door AEB en onderzoekpartner Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) uit Stuttgart. 

Download hier het volledige onderzoeksrapport. 

Uit het onderzoek bleek dat bijna 75 procent van de ondervraagden op de een of andere manier gebruik maakt van een douaneagent voor het afhandelen van hun douaneformaliteiten. Ongeveer 20% zei dat ze meestal met een agent werkten, terwijl 7% hun volledige douanewerkzaamheden had uitbesteed. Slechts 25 procent zegt helemaal geen gebruik te maken van een douaneagent.

Waarom maken bedrijven dan gebruik van douaneagenten?

Volgens het GTM-onderzoek is dat vanwege: 

  • Een gebrek aan interne middelen (47%).
  • Snellere afwikkeling (33,7%).
  • Een gebrek aan interne knowhow (26,5%).
  • Lagere kosten (24,1%).
  • Meer rechtszekerheid (18,1%).
  • En de behoefte aan samenwerking met lokale douaneagenten in sommige afzetmarkten (16,9%).

Bovendien werken veel bedrijven (66,6%) met expediteurs die douanediensten aanbieden en nog eens 37,8% hebben gespecialiseerde douaneagenten op contractbasis.

Vanaf hier schiet de waardering van douaneagenten de lucht in.

Van de bedrijven die gebruik maken van agenten is 35,8% zeer tevreden over hun leveranciers, 53,1% is "meer tevreden" en slechts 8,6% "vrij ontevreden" en 2,5% "zeer ontevreden".

Wat gaat er niet goed? Communicatie.

Ongeveer 63% van de bedrijven communiceert met hun douaneagenten voornamelijk via telefoon en e-mail - en dat proces is inefficiënt voor het doorgeven van belangrijke gegevens. Dat gezegd hebbende, slechts 25,9% heeft een IT-oplossing met hun douaneagent geïmplementeerd.

Het gebrek aan een IT-oplossing veroorzaakt een communicatiestoring.

60% van de respondenten noemt dit een van de grootste moeilijkheden in de samenwerking met de douaneagenten. Als probleemgebieden worden ook digitale archivering (41%) en het gebrek aan real-time gegevens (37%) genoemd, wat de omvang van de communicatiestoring nog eens benadrukt. Andere problemen? De coördinatie van de agenten (49%) en de hoge kosten verbonden aan een wissel van douaneagent (43%) behoren tot de koplopers.

Dit lage IT-integratie niveau maakt het moeilijk voor bedrijven om de prestaties van de agenten te controleren. Uit het onderzoek bleek dat 43% van de ondervraagden met audits en steekproefsgewijze controles de prestaties van hun douaneagenten controleren. En slechts 37% vraagt om certificeringen.

We kwamen er ook achter dat slechts door één op de vijf bedrijven doelstellingen en KPI’s afspreekt met hun douanagenten.

Ongeveer 27% controleert de prestaties van hun douanedienstverlener helemaal niet.

AEB's oplossing: Customs Broker Integration

AEB's Customs Broker Integration digitaliseert de samenwerking met uw agenten, bespaart kosten, biedt juridische waarborgen en versnelt bovenal het hele proces..

Met onze Customs Broker Integration, worden alle gegevens samen doorgestuurd naar uw douaneagent en verschijnen ze in het systeem van de agent zonder onderbreking van de digitale gegevensstroom..

Het eindresultaat is een naadloos proces met minder stappen, wat resulteert in minder fouten en de transparantie waar iedereen behoefte aan heeft.