Goederenvervoer naar en vanuit het VK in 2020; het complete beeld
Brexit

Goederenvervoer naar en vanuit het VK in 2020; het complete beeld

Vanaf wanneer gelden er nieuwe regels en vereisten voor in- en uitvoer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk? 1 januari 2021 is het enige juiste antwoord op deze vraag. Deze datum kan niet meer gewijzigd worden als de ‘Brexitwet’ die onder andere uitstel van de overgangsperiode verbiedt ook wordt goedgekeurd in het Britse Hogerhuis én de EU op 31 januari het hierdoor ongewijzigde uittredingsakkoord goedkeurt. U moet daarom ook weten wat deze afspraken betekenen voor het goederenvervoer.


Zodra de EU het uittredingsakkoord heeft goed gekeurd treden alle afspraken die erin zijn opgenomen in werking. Het VK zal dan vanaf 31 januari om 23.00 uur (lokale tijd in Nederland) geen EU-lid meer zijn en valt voor EU-lidstaten vanuit het handelsoogpunt onder de categorie ‘derde land.’ Met derde landen is vrijhandel niet mogelijk en gaat invoer en uitvoer van goederen gepaard met douaneaangiften en importheffingen. In het uittredingsakkoord is echter ook een overgangsperiode opgenomen waarin er onderhandeld kan worden over de details van een onder meer een nieuwe handelsrelatie of handelsakkoord. Tijdens deze gehele periode gelden daarom nog steeds de EU-regels en wetten waaronder dus ook de vrije handel van goederen en verandert er dus niets voor u. De overgangsperiode eindigt op 31 december 2020 om 23.00 uur (lokale tijd in Nederland) en dat zal niet meer kunnen veranderen als de door het Britse parlement goed te keuren Brexitwet in het VK wordt aangenomen. Deze wet is onder andere een vertaling van de afspraken van het uittredingsakkoord naar lokale wetgeving. Daarin is ook opgenomen dat uitstel na 31 december 2020 niet mag. Van de uitstelmogelijkheid tot eind 2022 die de EU aanbiedt, kan het VK daarom geen gebruik maken. Nieuwe handelsafspraken zullen in werking treden op 1 januari 2021.

Nog steeds meerdere scenario’s mogelijk vanaf 1 januari 2021

Voor de EU-landen en de VK is het belangrijk dat de onderhandelingen tijdens de overgangsperiode slagen, omdat daarmee on der meer de handel tussen de betrokken landen kan worden bevorderd. Als het lukt om overeenstemming te bereiken over de handelsafspraken – hiertoe behoren ook douaneprocedures en invoerrechten - zullen die vanaf 1 januari 2021 gelden. De post-Brexit relatie is met een dergelijke handelsovereenkomst volgens velen op de best mogelijke manier geregeld. Als het niet lukt om tijdens de overgangsperiode overeenstemming te bereiken over de toekomst, zal de handel tussen de landen niet aantrekkelijker gemaakt. Het VK kan dan terugvallen op regels van de World Trade Organisation (WTO) waar ook handelsbepalingen in zijn opgenomen en daar vallen de tarieven van invoerrechten ook onder. De hoogte van de deze tarieven zullen door de wijze waarop ze worden vastgesteld echter niet de mogelijkheden van een handelsakkoord evenaren.

Geen uitstel = nu voorbereiden

Nieuwe afspraken voor het importeren en exporteren van goederen tussen een EU-land en het VK zullen met volledige zekerheid ingaan op 1 januari 2021 als de EU het uittredingsakkoord goedkeurt aan het einde van de januarimaand. Uitstel is niet meer mogelijk als de VK de Brexitwet goedkeurt. Dat betekent dat u nog minder dan 12 maanden heeft om u voor te bereiden. Er zijn nu al veranderingen bekend waar u zich al op kan voorbereiden omdat die niet afhankelijk zijn van de onderhandelingen tijdens de overgangsperiode. En bedrijven die nu al handelen met een land buiten de EU, komen ook voor veranderingen te staan. De gevolgen van Brexit hebben dus betrekking op iedereen en als u nu begint voorkomt u dat te laat bent, ook al lijkt het nu heel vroeg. Een voorbereiding-stappenplan kunt u vinden in onze Brexit toolkit, maar handige tips worden bijvoorbeeld ook door de Nederlandse douane gedeeld.