Over deze website | Juridische disclaimer

AEB Nederland


Rividum Boulevard 301-320
2909 LK Capelle aan den IJssel
Nederland

KvK Nr. 61216488
btw-nr: NL8542.56.696.B.01

Tel. 088 3131 700
Fax 088 3131 799
E-mail info.nl@aeb.com

General Manager: Richard Groenendijk

(AEB Nederland is een handelsmerk van AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH, geregistreerd in Stuttgart, Duitsland, registratienr. HRB 8431)

AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH (hoofdkantoor)


Sigmaringer Str. 109
D-70567 Stuttgart
Duitsland

Hof van registratie: Districtsgerechtshof Stuttgart
Registratienr. HRB 84 31
Btw-nr. DE 281217171
Managing Directors: Matthias Kiess, Markus Meissner
Ten behoeve van de Duitse perswet (§ 55 RStV) ligt de redactionele verantwoordelijkheid bij: Matthias Kiess, Markus Meissner

Tel.: +49 711 7 28 42 0
Fax: +49 711 7 28 42 333 
E-mail: info@aeb.com 


 

 Handelsmerkbescherming

De geregistreerde bedrijven, andere zakelijke namen en handelsnamen van de bedrijven AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH ("AEB GmbH") en AFI Solutions GmbH ("AFI GmbH") of hun dochterondernemingen, en alle genoemde producten of diensten van deze bedrijven, de namen van deze producten of diensten of hun respectievelijke productreeksen of dienstnamen, en alle bijbehorende systeembeschrijvingen en documentatie zijn onderworpen aan de rechten van deze bedrijven, met name copyright- en andere handelsmerkrechten. Stuur bij vragen een e-mail aan onze redacteuren.

 

 Aanvullende informatie over koppelingen

Op deze website bieden we externe koppelingen naar andere websites voor informatiedoeleinden. We controleren deze koppelingen regelmatig. Desondanks is het mogelijk dat inhoud van gekoppelde derden van locatie kan veranderen, worden verwijderd of ontoegankelijk wordt.
Omdat de ontwikkeling van de inhoud van de koppelingen buiten ons beheer valt, distantiëren we ons daarom uitdrukkelijk van deze inhoud. De inhoud en werking van producten en diensten van derden zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de aanbieders.

 

 Juridische disclaimer

Verklaring met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden voor documenten die op deze website verschijnen: Het gebruik van documenten op deze website is toegestaan onder de volgende voorwaarden: (1) De documenten op deze website mogen alleen worden gebruikt voor informatie, niet-commerciële of privédoeleinden en mogen niet worden gepubliceerd via computernetwerken of andere media en (2) de documenten mogen niet worden gewijzigd. Het gebruik voor alle andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden door de wet. Elke inbreuk hierop zal worden vervolgd. Geen onderdeel van deze publicatie mag op enige wijze of voor enig doel worden gereproduceerd of overgebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van AEB GmbH.

 

Als documenten van derden worden gebruikt, gereproduceerd of overgedragen die op een website zijn gepubliceerd, moet tevens de oorspronkelijke copyrightverklaring op alle exemplaren verschijnen. Alle informatie over deze website wordt door AEB GmbH geleverd op basis "zoals deze is". AEB GmbH behoudt zich het recht voor naar eigen beoordeling en zonder enige verplichting verbeteringen aan te brengen aan of correcties voor eventuele fouten of nalatigheid die op enig deel van deze website kunnen verschijnen. Stuur bij vragen een e-mail aan onze redacteuren.

De internetsite stelt AEB GmbH en diens producten en diensten voor. De informatie op deze site wordt voortdurend onderhouden.

Desondanks kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden dat de informatie, bewoordingen en geldigheid van de hier genoemde juridische provisies volledig, nauwkeurig en actueel is. De huidige officieel gepubliceerde versie (gewoonlijk in de German Federal Gazette of de Federal Law Gazette) is in dergelijke gevallen altijd van toepassing.

 

 Nauwkeurigheid en wettigheid

Nauwkeurigheid en wettigheid van de inhoud van gekoppelde sites van derden: De inhoud van gekoppelde sites wordt gecontroleerd op het tijdstip waarop de koppeling wordt gemaakt. De inhoud van die sites is echter dynamisch en kan op elk moment veranderen. We wijzen daarom uitdrukkelijk adoptie van de inhoud van gekoppelde sites van derden af. Persberichten en elektronisch gepubliceerde drukwerk vallen onder de credits en disclaimers die daarin zijn opgenomen.

 

© Copyright AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH

Alle rechten voorbehouden.

 
 
 
 

Rivium Boulevard 301-320 | 2909 LK Capelle aan den IJssel  | Telefoon 088 3131700 | info.nl@aeb.com