Invoer- en uitvoer aangiften na de invoering van het Douanewetboek van de Unie

 

Vanaf 1 mei bent u als ondernemer verplicht invoer- en uitvoer aangiften correct af te handelen volgens de nieuwe wetgeving.
Wij wijzen u graag op een aantal belangrijke veranderingen en geven daarbij handige tips.

 

Vervoert u goederen naar landen buiten de E.U.?

Nederland heeft in het verleden vereenvoudigingen in douanewetgeving altijd zodanig geinterpreteerd, dat de logistieke process van bedrijven weining tot geen verstoringen ondervonden. Onder de bestaande douane wetgeving - die in 1993 van kracht ging – kunnen bedrijven die gebruik maken van de ’Domicilierings Procedure‘ transit documenten opmaken met behulp van data gegevens uit het douane entrepot. Het was hierbij niet noodzakelijk om een wederuitvoeraangifte te maken.

Vanaf 1 mei is het echter verplicht om voor T1-goederen een weder uitvoer aangifte op te maken als u exporteert uit entrepot naar landen buiten de E.U..

Tips voor na de invoering:

  • Makkelijker over de grens: uw vrachtwagen bestuurder hoeft niet meer aan de grens te stoppen voor douane formaliteiten indien uw goederen naar EVA-landen (o.a. Noorwegen en Zwitserland) worden vervoerd en u gebruik maakt van een T1-document op basis van de wederuitvoer aangifte.
  • Wijzigingen in entrepot aanzuivering: uw entrepot wordt in de nieuwe situatie pas aangezuiverd op het moment dat uw export document is verwerkt bij het kantoor van uitgang wanneer de goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten. De aanzuivering vind dus niet langer plaats op het moment waarop de T1 aangifte is geaccepteerd c.q. vrijgegeven.
  • Bekijk uw automatisering opnieuw: bedrijven dienen extra alert te zijn indien het opmaken van T1 documentatie op basis van entrepot gegevens geautomatiseerd is. In dit geval dient het bestaande proces aan te worden gepast naar een weder uitvoer aangifte, eventueel gevolgd door een T1 document. Er verandert dus meer dan alleen extra documentatie. Systemen moeten worden aangepast en verbindingen met adminstratie systemen (entrepot) moeten opnieuw onder de loep worden genomen.
 

Heeft u afspraken met de douane over goederencodes?

Afspraken over welke goederencodes de douane toepast liggen vast in een Bindende Tariefsinlichtig (BTI).

Per 1 mei is een BTI daadwerkelijk bindend en mag er niet meer van worden afgeweken.

Tips voor na de invoering:

  • Verplichte opname BTI nummers: u dient in al uw aangiftes naast de bescheidcode C626 ook het BTI nummer op te nemen om problemen bij controles van de EU te voorkomen.
  • VDomicilicierings Procedure (GPA): bedrijven die een GPA hebben hoeven in hun aangiftes alleen de bescheidcode C626 op te geven. Echter, het BTI nummer dient wel te worden opgenomen in zowel uw administratie als uw douane systeem. Bij CNI (Controle Na Invoer) kunnen tekortkomening hierin tot problemen leiden.
  • Geldigheidsduur: de geldigheidsduur van een toegekende BTI zal in de nieuwe situatie worden iigekort van 5 naar 3 jaar.
 
 
René Wijnants, Accountmanager

Meer weten over de gevolgen voor uw bedrijfsprocessen?

 

De invoering van het nieuwe Douanewetboek van de Unie kan verwarring en onduidelijkheid veroorzaken. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming. Wij geven u graag uitleg en advies.

René Wijnants, Sales

Telefoon: 088 3131700

 
 
 
 
 
 
 

Rivium Boulevard 301-320 | 2909 LK Capelle aan den IJssel  | Telefoon 088 3131700 | info.nl@aeb.com