Basisfunctionaliteit van Freight Cost Management

  • Uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen van prijsmodellen
  • Snel inzicht in de te betalen vrachtkosten
  • Gedetailleerde berekening van de transportkosten voor uw zendingen
  • Overdracht van verzendgegevens via de webservice-interface
  • Overdracht aan financiële administratie met kostenplaatsen
  • Business intelligence en archieffunctie
  • Support