Logistics Cost Management: Automatiseer uw facturatie

Facturen schrijven zich niet vanzelf. Ook niet in de logistiek of internationale handel. De prijsafspraken kunnen immers van klant tot klant flink verschillen. Dat maakt het dus nog belangrijker om dit proces goed te organiseren en automatiseren. Logistics Cost Management ondersteunt het complete facturatieproces van prijs- en kostencalculatie tot facturatie en prestatieverrekening, zowel richting interne als externe klanten.

Vanaf EUR 365/maand

Geautomatiseerde facturatie van uw logistieke diensten

Flexibele en transparante prijsstelling

Btw-berekening flexibel configureerbaar

Prijscalculator: snellere afhandeling van ad hoc prijsaanvragen 

Beter sturen op basis van gegevens uit de facturatie

Eenvoudige integratie in bestaand IT-landschap

Geautomatiseerd factureren. Vooral als het complex wordt

Voor uw facturen heeft u behalve de prijsafspraken ook de data van de uitgevoerde diensten nodig. Met Logistics Cost Management van AEB kunt u deze data via een interface automatisch inlezen. Op basis van deze data genereert de software de facturen en stuurt de data in het juiste formaat door naar het financiële administratiesysteem. Als u dat wenst, verlopen deze processen volledig geautomatiseerd. U kunt echter ook manuele controlestappen inbouwen. Uiteraard kunt u de facturen vanuit Logistics Cost Management direct printen en versturen.

Geautomatiseerd factureren. Vooral als het complex wordt

Stel uw prijzen flexibel en transparant vast

Stel uw prijzen flexibel en transparant vast

Prijsvoering in de dienstensector is niet alleen gebaseerd op de marktsituatie, maar ook op de relevante kostendrijvers. Daarom zijn de prijsafspraken tussen dienstverleners en klanten vaak individueel en bijzonder complex. Bovendien moeten dienstverleners afhankelijk van hun dienstenpakket met volledig verschillende prijsmodellen werken. Het gevolg is dat in het facturatieproces vaak complexe Excel-bestanden worden uitgewisseld tussen administratie en logistiek. Dat kunt u voorkomen. Met Logistics Cost Management kunt u vrijwel onbeperkt prijsstaffels, kortingsregelingen en toeslagen ingeven. Daarmee genereert u markt- en prestatieconforme prijzen – of u nu transport, opslag, waardetoevoegende activiteiten of douanetarieven wilt afrekenen.


BTW-berekening flexibel configureerbaar

Indien nodig kan Logistics Cost Management ook de BTW berekenen. Die is individueel configureerbaar, zodat u altijd de correcte BTW-percentages voor de verschillende landen, diensten of klanten hanteert. Ook een toewijzing van verschillende BTW-typen is mogelijk, wat de correcte inboeking in een financieel administratiesysteem zoals SAP® mogelijk maakt.

BTW-berekening flexibel configureerbaar

Beter sturen met behulp van gegevens uit de facturatie

Beter sturen met behulp van gegevens uit de facturatie

De data uit het facturatieproces vormen vaak een goede basis voor verdere analyses. Denk aan een overzicht van de omzet per dienst, per klant of per tijdvak. Met de business intelligence componenten van Logistics Cost Management kunt u eenvoudig de door u benodigde rapporten genereren.


Eenvoudige integratie in uw bestaande IT-landschap 

Om het maximale rendement uit de software te halen, is het raadzaam Logistics Cost Management te integreren met operationele systemen zoals bijvoorbeeld een TMS of een WMS. Daarvoor zijn standaard webservice-interfaces beschikbaar.

Wilt u Logistics Cost Management aan uw bestaande ERP-systeem koppelen? Dat is eveneens geen probleem: moderne API’s maken een eenvoudige en naadloze integratie in uw IT-landschap mogelijk.

Eenvoudige integratie in uw bestaande IT-landschap

Eenvoudig en transparant: de prijsmodellen van onze cloud-oplossingen

Basic

Vanaf EUR 365/maand

plus setup kosten 

5.000 transacties/jaar
EUR 0,39 EUR per extra transactie


* Prijs op aanvraag

Business

Vanaf EUR 1.095/maand

plus setup kosten

50.000 transacties/jaar
EUR 0,12 per extra transactie


* Prijs op aanvraag

Enterprise

Vanaf EUR 3.285/maand

plus setup kosten

500.000 transacties/jaar
EUR 0,08 per extra transactie


* Prijs op aanvraag

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan

Nog vragen?

We hanteren voor veel klanten standaard prijsafspraken. Kunnen we die vastleggen in Logistics Cost Management?

Ja. Voor standaard prijsafspraken kunt u basisovereenkomsten opstellen. In Logistics Cost Management wordt voor elke klant een eigen overeenkomst opgesteld waarin individuele prijzen kunnen worden opgenomen. Daarnaast kunt u deze overeenkomst koppelen aan een basisovereenkomst. Voor diensten waarvoor in de overeenkomst geen individuele prijzen zijn opgenomen, worden dan de voorwaarden uit de basisovereenkomst opgenomen.

Sommige diensten moeten direct, andere wekelijks of maandelijks worden gefactureerd. Biedt Logistics Cost Management daarvoor ondersteuning?

Logistics Cost Management biedt veel flexibiliteit voor het vastleggen van de wijze waarop facturen moeten worden gegenereerd. De facturatieperiode kan – indien gewenst – per aangeboden dienst en per ontvanger apart worden ingesteld.

Een van onze klanten heeft voor een bepaalde dienst altijd een aparte factuur nodig. Kan dat in Logistics Cost Management worden geautomatiseerd?

Behalve de factuurperiode kunt u ook vastleggen welke factuurposities samen op één factuur of juist op aparte facturen moeten komen te staan. Facturen worden door de software dan conform deze vastgelegde regels per dienst of per ontvanger opgemaakt. 

Hoe kan ik in Logistics Cost Management facturen storneren? 

Er bestaat in Logistics Cost Management een storneerfunctie, waarmee u reeds afgesloten facturen kunt corrigeren. Als u deze functie gebruikt, worden de posities op de gestorneerde factuur gekopieerd. De gekopieerde posities kunnen vervolgens opnieuw naar één of meerdere rekeningen worden verplaatst of direct worden gecorrigeerd. De gestorneerde rekening blijft inclusief alle informatie behouden.

Tracy Doyle, Account Manager

Tracy Doyle

Account Manager

"Het factureren van diensten kan lastig zijn – zeker bij complexe tariefstructuren zoals die van logistieke dienstverleners. Een soepel facturatieproces is cruciaal voor de klanttevredenheid. Logistics Cost Management van AEB helpt u de kwaliteit op peil te houden."