Hoe AEB van uw IT-project een succes maakt

AEB gebruikt een uitgebalanceerde mix van methodes, die  garanderen dat u de gewenste resultaten met nEXt bereikt – en de concurrentie een stap voor blijft.

Gericht op uw doelen

Wat wilt u verbeteren, vernieuwen of optimaliseren? Bij de start van elk IT-project gaan we met u om tafel zitten om vast te stellen wat u met nEXt hoopt te bereiken. Met onze verhalen van gebruikers en toepassingen laten wij u zien wat allemaal mogelijk is.

Stel prioriteiten voor een optimaal resultaat

Om de grootst mogelijke toegevoegde waarde te realiseren gaan we aan de slag met de zaken die als eerste moeten worden aangepakt. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om eerst een klein resultaat te boeken als positief signaal voor de grotere veranderingen die eraan staan te komen. Maar in een ander IT-project kan het noodzakelijk zijn om meteen te werken aan een grotere oplossing voor een specifiek probleem. 

Stel prioriteiten voor een optimaal resultaat

Modelleren en documenteren van processen 

Voor de vertaling van de gewenste eindsituatie – de ‘big picture’ – in concrete IT-oplossingen brengen we samen met u de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart. Deze processen worden gemodelleerd en gedocumenteerd met een bestaande tool op basis van de business process model notation (BPMN). De gemodelleerde processen kunnen in een later stadium direct worden verwerkt in de software van AEB. Ook maken we in deze fase een inschatting van de parameters en de kosten.

Modelleren en documenteren van processen
Snelle sprints richting betere functionaliteit

Snelle sprints richting betere functionaliteit

Afhankelijk van de taak, de oplossing en de omstandigheden kiezen we een traditionele aanpak voor zowel de introductie als de realisatie van het IT-project. Of we kiezen voor een scrum-aanpak, of een combinatie van beide. In het algemeen werken we in snelle, compacte, doelgerichte fases – de zogenaamde sprints – stap voor stap naar het eindresultaat toe. 

Van procesanalyse naar software

Van procesanalyse naar software

Elke sprint is gericht op de details van het betreffende bedrijfsproces. We analyseren welke taken door de gebruikers worden uitgevoerd, welke processen al op de achtergrond draaien en welke bestaande functionaliteit hen kan ondersteunen. Deze componenten worden gekoppeld aan uw huidige IT-landschap, of dat nu een ERP-systeem of een specifieke oplossing van AEB of andere softwareleverancier is. Wij werken samen met u in een rechte lijn naar het einddoel toe.

Implementatie direct in het systeem

Implementatie direct in het systeem

In plaats van eerst uitgebreide procesomschrijvingen in Word-documenten vast te leggen, gaan we direct aan de slag met het bouwen van de oplossing in de ontwikkelomgeving. Dat betekent dat IT-specialisten, adviseurs, programmeurs en toekomstige gebruikers allemaal samen om één tafel zitten. Uw mensen en onze mensen. Onze ervaring is dat deze aanpak de snelste en beste resultaten oplevert.

Een bèta die groeit als methodiek

Een bèta die groeit als methodiek

Aan het eind van elke sprint, die niet langer dan zes tot acht weken zou moeten duren, beschikt u over een tussenoplossing die u al concreet kunt inzetten. Vaak is dat een bètaversie, maar daarmee kunt u in de praktijk al daadwerkelijke voordelen realiseren. Deze versie is vervolgens het startpunt voor verdere aanpassingen en verbeteringen.