De Unreliable Entity List van China: FAQ en trade compliance-oplossingen

De introductie van de Bepalingen inzake de Ureliable Entity List (UEL) maakt duidelijk dat China aanzienlijk vooruitgang heeft geboekt als het gaat om controle op de naleving van handelswetten. Voor bedrijven, andere organisaties en individuen in China is het cruciaal om de UEL-ontwikkelingen te integreren in de bestaande trade compliance-programma’s. Verschillende onderdelen uit de UEL-bepalingen zijn op dit moment onderwerp voor verdere discussies en verfijning. Maar experts zijn het over één ding eens: dat het nieuwe systeem stapsgewijs zal worden verbeterd en een hoeksteen vormt van China’s handelscontroles.

Automatische trade compliance-screening

Vragen over UEL en antwoorden van AEB

Automatische screening is cruciaal voor correcte opvolging van sanctielijsten

Verschillende autoriteiten over de hele wereld publiceren officiële sanctielijsten. Denk aan de lijsten van de Amerikaanse OFAC en de EU. Nu heeft China zich daarbij aangesloten met de nieuwe Unreliable Entity List. Het is een kwestie van tijd voordat de eerste namen op deze lijst verschijnen en de eerste maatregelen van kracht worden.

Screening op sanctielijsten is een cruciaal onderdeel van een effectief trade compliance-programma. Compliance Screening van AEB omvat verschillende oplossingen voor verschillende behoeftes en beschermt uw wereldwijde handelstransacties.

De AEB-oplossing biedt ook automatische vertaling van talen met een niet-Latijns schrift – inclusief het Chinese schrift. Dat levert u nog betere prestaties op als het gaat om screening van handelspartners.

De basis van een efficiënte naleving van handelswet- en regelgeving is automatisering. Bijvoorbeeld met software waarmee u uw zakenpartners kunt screenen ten opzichte van sanctielijsten

Vraag een online demo aan

Wilt u met eigen ogen zien en ervaren hoe Export Controls van AEB werkt? Boek dan een online demo en krijg meer inzicht in onze oplossing.

Vraag een offerte aan

Wij bieden verschillende tariefstelsels en prijslijsten om aan de individuele behoefte van alle bedrijven te voldoen. Klik hieronder om een offerte van ons te ontvangen.

Praat met een expert

Meer vragen over Export Controls van AEB? Soms is een persoonlijk gesprek beter. Vul het korte formulier in om met de juiste expert te kunnen praten.

Vragen uit de sector en antwoorden van AEB: Unreliable Entity List FAQ

Trade compliance omvat een overvloed aan nationale en internationale wetten en regels. Het is een vakgebied met snelle ontwikkelingen en regelmatige veranderingen. China heeft in 2020 veel vooruitgang geboekt met hun nationale exportcontroleprogramma. Dat heeft geleid tot veel vragen over de Unreliable Entity List. In deze FAQ geeft Olga Pramberger, onze expert in internationale handel, antwoorden op de vragen.

Wanneer is de Unreliable Entity List (UEL) opgesteld en wanneer zijn de Bepalingen gepubliceerd?

 • 31 mei 2019: het Ministerie van Handel (MOFCOM) kondigt voor het eerst de introductie van de UEL aan. Die aankondiging volgt na de opname van Huawei (en diens wereldwijde dochterbedrijven) op de Amerikaanse sanctielijst door de Amerikaanse overheidsinstantie Bureau of Industry and Security (BIS) op 16 mei 2020.
 • 19 september 2020: de Bepalingen inzake de Unreliable Entity List van China worden gepubliceerd door MOFCOM en zijn vanaf die dag van kracht.

Wat is het doel van de nieuwe Bepalingen inzake de Unreliable Entity List?

De nieuwe Bepalingen inzake de UEL geven meer duidelijkheid over de volgende doelen:

 • Bescherming van China’s nationale soevereiniteit, veiligheid en belangen
 • Handhaving van een eerlijke en vrije internationale economische en handelsgerelateerde orde
 • Bescherming van de wettelijke rechten en belangen van bedrijven, andere organisaties en individuen van China

Trade compliance-experts en publicaties in verschillende media vatten het doel van de UEL-bepalingen samen met ‘beschermen van China’s zakelijke en politieke belangen’.

Welke autoriteit in China implementeert de UEL-bepalingen en ziet toe op handhaving?

De nieuwe UEL-bepalingen vermelden niet één autoriteit in het bijzonder. In plaats daarvan wordt in de bepalingen gesproken over een ‘Working Mechanism’ dat verwijst naar relevante, centrale overheidsinstellingen in China. Het kantoor van dit Working Mechanism is gevestigd op de bevoegde afdeling commercie van de Chinese Staatsraad. Dit Working Mechanism geeft leiding aan de organisatie en implementatie van het UEL-systeem. In deze context is het Working Mechanism bevoegd om te beslissen over aankondigingen van onderzoek naar de acties die worden genomen door relevante buitenlandse entiteiten gebaseerd op:

 1. De administratieve plichten en functies of
 2. Suggesties of verslagen van relevante partijen

Wie kan worden opgenomen in de Unreliable Entity List?

Volgens China’s UEL-bepalingen kan elke ‘buitenlandse entiteit’ in de lijst worden opgenomen. Inclusief:

 • Buitenlandse bedrijven
 • Andere buitenlandse organisaties
 • Individuen uit het buitenland

Welke activiteiten geven aanleiding tot vermelding op de Unreliable Entity List?

 • Activiteiten die de nationale soevereiniteit, veiligheid of belangen van China in gevaar brengen
 • Opschorten van normale transacties met een Chinese onderneming, andere organisatie of individu uit China
 • Opleggen van discriminerende maatregelen tegen ondernemingen, andere organisaties of individuen uit China, die in strijd zijn met de reguliere principes van de vrije markt en serieuze schade toebrengen aan de wettelijke rechten en belangen van deze ondernemingen, organisaties of individuen.

Hoe bepaalt de 'Working Mechanism' wie er op de Unreliable Entity List komt te staan?

Als de feiten over de betreffende activiteiten van buitenlandse entiteiten voor zich spreken, kan het Working Mechnism meteen besluiten om deze entiteiten op de lijst te zetten. Als de feiten geen duidelijkheid verschaffen, zullen de onderzoeksresultaten van het Working Mechanism bepalend zijn voor de vraag of de betreffende entiteiten in de lijst worden opgenomen. In beide gevallen worden de volgende factoren meegenomen in de finale besluitvorming (naar eigen goeddunken van het Working Mechanism):

 • De mate van gevaar voor de nationale soevereiniteit, veiligheid of belangen van China
 • De mate van schade aan de wettelijke rechten en belangen van bedrijven, andere organisaties en individuen uit China
 • Naleving van internationaal geaccepteerde regels in de economie en het handelsverkeer
 • Andere relevante factoren

Wat zijn de consequenties van opname in de Unreliable Entity List?

Bij opname op de lijst volgen één of meer maatregelen tegen de betreffende buitenlandse entiteit. Die worden ingesteld en aangekondigd door het Working Mechanism. Deze aankondiging kan een waarschuwing omvatten over de risico’s van handeldrijven met de betreffende buitenlandse entiteit. Ook is het mogelijk dat een periode wordt vastgesteld waarin de betreffende buitenlandse entiteit zijn handelingen kan herstellen – tijdens die periode zijn de maatregelen nog niet van kracht. Maar als de entiteit faalt in het herstellen van zijn handelingen binnen de vastgestelde tijd, zullen de betreffende maatregelen alsnog worden opgelegd. Maatregelen die na opname op de UEL kunnen worden opgelegd omvatten:

 • Beperken of verbieden van deelname aan China-gerelateerde import- of exportactiviteiten 
 • Beperken of verbieden van investeringen in China 
 • Beperken of verbieden van medewerkers of transportmiddelen om China binnen te gaan 
 • Beperken of intrekken van de werkvergunningen van medewerkers en de verblijfsstatus in China 
 • Opleggen van boetes in overeenstemming met de ernst van de omstandigheden 
 • Andere noodzakelijke beperkende maatregelen

Wat betekent het voor Chinese bedrijven, andere organisaties of individuen als een buitenlandse entiteit op de UEL staat?

Het is Chinese bedrijven, andere organisaties of individuen niet toegestaan om import- en exporttransacties uit te voeren met buitenlandse entiteiten die het verboden is om deel te nemen aan China-gerelateerde import- en exportactiviteiten.

Uitzondering: onder speciale omstandigheden waarin het noodzakelijk is voor een Chinese entiteit om zaken te doen met een bedrijf op de lijst, kan de Chinese entiteit een aanvraag voor uitzondering indienen bij het Working Mechanism. Als het Working Mechanism de transactie goedkeurt, kan de Chinese entiteit doorgaan met het uitvoeren van transacties met de betreffende buitenlandse entiteit voor zover die zijn goedgekeurd.

Waarop zijn de Bepalingen omtrent de Unreliable Entity List gebaseerd?

De UEL-bepalingen zijn in overeenstemming met de Foreign Trade Law van de Volksrepubliek China, de National Security Law van de Volksrepubliek China en andere wetten die relevant zijn in deze context.

Compliance Screening Product expert Olga Pramberger

Olga Pramberger, Global Trade Expert 

"Compliance Screening van AEB controleert real-time of uw handelscontacten zijn opgenomen op wereldwijde sanctielijsten. Efficiënt en betrouwbaar.”