China's Export Control Law: uitdagingen op het gebied van trade compliance

De invoering van deze allereerste specifieke exportcontrolewet is het eindresultaat van China’s inspanningen om het exportcontrole-regime aan te scherpen. Met de nieuwe wet is een uniform exportcontrole-programma in het leven geroepen dat is gericht op het waarborgen van China’s nationale veiligheid en belangen, terwijl tegelijkertijd andere internationale verplichtingen in acht worden genomen. Wat houdt de nieuwe wet in? En wat zijn de consequenties bij overtreding van de wet? Wat zijn de aanbevelingen voor trade compliance-programma’s? Hier vindt u de antwoorden

Bereik van de wet

Aanbevelingen

Voor AEB klanten

Maatregelen bij overtredingen

Tijdlijn

Wat precies valt onder de Export Control Law (ECL) van China?

Activiteiten die volgens de ECL aan controle onderhevig zijn

 • Exporteren van aan controle onderhevige goederen vanuit China door zowel Chinese binnenlandse bedrijven als buitenlandse bedrijven die in China zijn gevestigd.
 • Verschaffen van aan controle onderhevige goederen door Chinese burgers, wettelijke personen en niet-juridische organisaties aan een buitenlandse organisatie of persoon.
 • Heruitvoer van aan controle onderhevige goederen waaronder overslag en doorvoer, en uitvoer van aan controle onderhevige goederenuit douane-entrepots, exportproductiezones en andere douanegebieden zoals exportmagazijnen.
Welke bepalingen stelt de Chinese Export Control Law (ECL)?
Welke bepalingen stelt de Chinese Export Control Law (ECL)?

Goederen die volgens de ECL aan controle onderhevig zijn

Dual-use goederen, goederen voor militaire doeleinden, en nuceaire artikelen
Dual-use goederen, goederen voor militaire doeleinden, en nuceaire artikelen

Dual-use goederen (goederen voor tweeërlei gebruik: artikelen die zowel voor commerciële als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt), militaire artikelen en nucleaire artikelen

Andere goederen (met impact op China’s nationale veiligheid en belangen of op de naleving van internationale verplichtingen zoals non-proliferatieverdragen)
Andere goederen (met impact op China’s nationale veiligheid en belangen of op de naleving van internationale verplichtingen zoals non-proliferatieverdragen)

Andere goederen (met impact op China’s nationale veiligheid en belangen of op de naleving van internationale verplichtingen zoals non-proliferatieverdragen)

Goederen, technologie, diensten en data die zijn verbonden met de bovenstaande artikelen
Goederen, technologie, diensten en data die zijn verbonden met de bovenstaande artikelen

Goederen, technologie, diensten en data die verbonden zijn met of producten bevatten die aan controle onderhevig zijn.

China Export Control Law waarschuwingsvlaggen!

 • Dit kan betrekking hebben op informatie-uitwisseling tussen Chinese medewerkers en medewerkers van andere nationaliteiten uit dezelfde organisatie. Het kan ook betrekking hebben op de overdracht van materiële en immateriële items van een Chinese burger of entiteit aan een buitenlandse organisatie of individu op een locatie buiten het Chinese grondgebied.
 • Aanvragen van vergunningen kan ook vereist zijn voor de export van goederen, technologieën en diensten die niet structureel of tijdelijk aan controle onderhevig zijn. Dat kan het geval zal als die goederen een gevaar vormen voor de Chinese nationale veiligheid en belangen. Denk aan goederen, technologieën of diensten die worden gebruikt voor ontwerp, ontwikkeling, productie of gebruik van massavernietigingswapens en de voertuigen waarmee ze worden vervoerd. Of die mogelijk worden gebruikt voor terroristische doeleinden.
 • Als onderdeel van vergunningsaanvragen moeten exporteurs documenten overleggen die aantonen dat de eindgebruikers en het eindgebruik aan de richtlijnen voldoen. De aanvragen moeten worden aangevuld met relevante documenten, verstrekt door de eindgebruikers of de nationale of regionale overheid van de regio waarin de eindgebruikers zijn gevestigd. Mogelijke veranderingen in eindgebruikers of eindgebruik moet worden doorgegeven aan de vergunningverlenende autoriteiten in China.

Gaat mogelijk ook over personeelsgesprekken!


Kan ook extraterritoriaal zijn!


Gaat verder dan controles uitvoeren op producten!


Eindgebruikcertificaten vereist!

De nieuwe Chinese Export Control Law: aanbevelingen

De nieuwe Chinese Export Control Law stimuleert exporteurs om een intern auditsysteem voor de naleving van de exportcontroleregelgeving op te zetten. Als een dergelijk trade compliance-programma is geïmplementeerd, kunnen de Chinese overheid en de betrokken instanties maatregelen nemen die het verlenen van vergunningen makkelijker maken. Dat kan ook gelden voor algemene exportvergunningen voor artikelen die aan controle onderhevig zijn.

Doorgewinterde compliance-specialisten en bedrijven die vertrouwd zijn met exportcontroles zullen dergelijke aanbevelingen herkennen van autoriteiten in andere landen. Denk aan de Guidance on Internal Compliance Programme (ICP) van de Europese Unie voor controle op de handel in producten voor tweeërlei gebruik. Of neem het Amerikaanse Framework for OFAC Compliance Commitments.

Software vormt een integraal onderdeel van een dergelijk trade compliance-programma. AEB’s Export Controls levert de bescherming die uw bedrijf nodig heeft. China’s nieuwe ECL is andermaal een voorbeeld van de toenemende complexiteit binnen de wereld van exportcontrole. Neem geen risico.

Reminder: automatiseer het exportcontroleproces

Vraag een online demo aan

Wilt u met eigen ogen zien en ervaren hoe Export Controls van AEB werkt? Boek dan een online demo en krijg meer inzicht in onze oplossing.

Vraag een offerte aan

Wij bieden verschillende tariefstelsels en prijslijsten om aan de individuele behoefte van alle bedrijven te voldoen. Klik hieronder om een offerte van ons te ontvangen.

Praat met een expert

Meer vragen over Export Controls van AEB? Soms is een persoonlijk gesprek beter. Vul het korte formulier in om met de juiste expert te kunnen praten.

Werkt u al met AEB’s Export Controls oplossing?

Goedzo. U kunt eenvoudig de nieuwe Chinese Export Control Law aan uw bestaande oplossing toevoegen. Download onze Customer Quick Start Guide en ga meteen aan de slag.

China’s Export Control Law: consequenties bij overtredingen

Overtreding van de nieuwe Export Control Law van China resulteert in straffen. En een vermoeden van overtreding zal leiden tot een onderzoek. Zowel de straf als het onderzoek kan alleen worden opgelegd door de daartoe geautoriseerde instanties die verantwoordelijk zijn voor naleving van de ECL. De mogelijke straffen en onderzoeken gelden voor de (Chinese en buitenlandse) exporteurs die in China zijn gevestigd. Maar de wet is ook van toepassing buiten het Chinese grondgebied en heeft dus ook impact op buitenlandse organisaties of individuen die buiten China zijn gevestigd.

Een of meer van de volgende maatregelen kan worden opgelegd:

Onderzoeksmaatregelen

 • Inval op de bedrijfslocatie of elke andere relevante locatie van de onderzochte persoon
 • Ondervraging van de onderzochte persoon, betrokken partijen en andere relevante organisaties of individuen met het verzoek om uitleg te geven omtrent de onderzochte kwestie
 • Onderzoeken en kopiëren van relevante documenten, overeenkomsten, boekhouding, zakelijke correspondentie en andere documenten of informatie van de onderzochte personen, betrokken partijen en andere relevante organisaties en individuen
 • Inspectie van de voertuigen die worden gebruikt voor export, onderschepping van verdachte exportartikelen en bevelen om illegaal geëxporteerde goederen terug te halen
 • Inbeslagname van alle relevante artikelen die onderwerp van onderzoek zijn
 • Onderzoeken van bankrekeningen van de onderzochte personen

Straffen bij overtreding ECL

 • Waarschuwingen
 • Bevel om te stoppen met illegale activiteiten
 • Inbeslagname van illegaal verkregen winsten
 • Geldelijke boetes
 • Zakelijke schorsingen
 • Intrekking van exportgerelateerde kwalificaties (AEO)
 • Intrekking van exportvergunningen
 • Onderzoek naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor het exporteren van aan controle onderhevige artikelen zonder vergunning
Olga Pramberger
Olga Pramberger

Olga Pramberger

AEB's product expert

“Kunnen uw commerciële goederen ook worden gebruikt voor militaire doeleinden? Wie is van order tot eindgebruik betrokken bij uw handelstransacties? Wat is de impact van de sanctie-updates van vandaag op uw wereldwijde zendingen van morgen? Trade compliance betreft een breed scala aan goederen, diensten, data en activiteiten. Onze oplossing Export Controls bezorgt u gemoedsrust zonder uw bedrijfsvoering te vertragen.”

Tijdlijn: totstandkoming van de nieuwe China Export Control Law

1 December 2020:
de wet is officieel van kracht

De nieuwe Export Control Law van de Volksrepubliek China die in oktober 2020 is aangenomen, is nu van kracht.

Oktober 2020

De definitieve versie van de ECL is goedgekeurd en officieel aangenomen na de derde herziening door het Permanente Comité van de NPC op 17 oktober 2020

Juni 2020

Een herziene versie van de nieuwe Export Control Law is voor een tweede herziening overhandigd aan het Permanente Comité van het 13e Nationale Volkscongres (NPC).

December 2019

De tweede versie van de ECL is vrijgegeven door het Ministerie van Handel (MOFCOM) voor openbaar commentaar tot 26 januari 2020.

Juni 2017

De eerste versie van de ECL is vrijgegeven voor openbaar commentaar door het Ministerie van Handel (MOFCOM) van de Volksrepubliek China (PRC).